واکاوی دلالت‌های نظریه فرهنگ صدرایی در دوفصلنامه «دین و سیاست فرهنگی»

واکاوی دلالت‌های نظریه فرهنگ صدرایی در دوفصلنامه «دین و سیاست فرهنگی»

چهاردهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «دین و سیاست فرهنگی» شامل 8 مقاله منتشر شد.
بررسی رویکرد امام خمینی(ره) به تفسیر سیاسی قرآن در فصلنامه «سیاست متعالیه»

بررسی رویکرد امام خمینی(ره) به تفسیر سیاسی قرآن در فصلنامه «سیاست متعالیه»

بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «سیاست متعالیه» شامل 14 مقاله منتشر شد.
پژوهشنامه نهج‌البلاغه در پله 29

پژوهشنامه نهج‌البلاغه در پله 29

بیست و نهمین شماره از پژوهشنامه نهج‌البلاغه به صاحب امتیازی دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.
بررسی رویکرد تمدنی شهید مطهری و حسین نصر در فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

بررسی رویکرد تمدنی شهید مطهری و حسین نصر در فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»

سی و نهمین شماره از فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، با شش مقاله از جمله مقاله «بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و سید حسین نصر درباره انحطاط تمدن اسلامی ـ ایرانی و راه‌های برون‌رفت از آن» منتشر شد.
انتشار دو مقاله قرآنی در نشریه «زبان‌پژوهی»

انتشار دو مقاله قرآنی در نشریه «زبان‌پژوهی»

سی و چهارمین شماره از نشریه زبان پژوهی، به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا(س) مشتمل بر دو مقاله قرآنی منتشر شد.
تحلیل انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی در فصلنامه «نقد و نظر»

تحلیل انتقادی از حکمت جهاد ابتدایی در فصلنامه «نقد و نظر»

نود و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» شامل 7 مقاله منتشر شد.
بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌ درباره خبر واحد در «پژوهش‌های فقهی»

بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌ درباره خبر واحد در «پژوهش‌های فقهی»

سومین شماره از دوره شانزدهم از فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» شامل هشت مقاله منتشر شد که عنوان یکی از آنها «‌نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی‌(ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن» است.
تربیت عقلانی با تأکید مبانی علامه طباطبایی در «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

تربیت عقلانی با تأکید مبانی علامه طباطبایی در «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»

چهل و ششمین شماره از نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، به صاحب امتیازی دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر شد.
بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

بررسی استنادات قرآنی ملاصدرا در فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

شصت‌ویکمین شماره از فصلنامه اندیشه نوین دینی، به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی منتشر شد.
مبانی ایجابی یا سلبی فمنیسم  در فصلنامه مطالعات قرآنی

مبانی ایجابی یا سلبی فمنیسم در فصلنامه مطالعات قرآنی

چهل و دومین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
1