سی و شش سال آتش به اختیار

قبل انقلاب به سینما پارک معروف بود، کنار مسجد هدایت چهارراه استانبول خیابان شاه آباد (جمهوری) فعلی، سال 58 بود که از آقای نفیسی صاحب سینما خریداری شد،و از 1360 هم رسما مکانی شد برای پرورش بچه های انقلابی و الان سی و شش سال است حاج احمد علمایی هفتاد و سه ساله، پیشکسوت عرصه ورزش های رزمی،که از قبل انقلاب با تعطیل کردن تولیدی خود در همین خیابان، پایه کار انقلاب ماند و محیطی مذهبی و سالم را برای پرورش نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان مهیا کرده است.

۱۳۹۶/۰۵/۰۸    - محمد جواد فرمانی