اعتراضات به معامله قرن در کرانه باختری

مردم ساکن شهرهای مختلف کرانه باختری در رد «معامله قرن» دست به تظاهرات زدند. نظامیان صهیونیستی سعی کردند با گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کنند.

۱۳۹۸/۱۱/۲۰    - منابع خارجی