برچسب ها

شماره 86/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد‌وششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهار‌شنبه، 20 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۳۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

شماره 84/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 18 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

شماره 83/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 17 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره 82/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و دوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز ‌شنبه، 16 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

شماره 81/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و یکم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهار‌شنبه، 13 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۱۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

شماره 80/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتادم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 12 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۱۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

شماره 79/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و نهم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 11 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۱۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

شماره 77/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و هفتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز ‌شنبه، 9 آذرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۶۰۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

شماره 76/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و ششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 14 آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۴۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

شماره 75/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و پنجم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 13 آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۴۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

شماره 74/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 12 آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۴۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

شماره 73/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز شنبه، 11 آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۳۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

شماره 72/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و دو مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز پنجشنبه، نهم آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۳۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

شماره 71/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و یک مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهارشنبه، هشتم آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

شماره 70/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، ششم آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۲۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

شماره 68/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره شصت و هشتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز پنجشنبه، دوم آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۲۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

شماره 67/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره شصت و هفتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهار‌شنبه، اول آبان‌ماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۱۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

شماره 66/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره شصت و ششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 30 مهرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

شماره 65/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره شصت و پنجم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 29 مهرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۱۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

شماره 64/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره شصت و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 28 مهرماه، منتشر شد.
کد خبر: ۳۸۵۱۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸