برچسب ها
حجت‌الاسلام محمدی بیان کرد:

اولویت اسلام بر پیشگیری اجتماعی در حوزه حجاب

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در بحث حجاب، بیشتر برنامه‌های اسلام متمرکز بر پیشگیری اجتماعی است و نه کیفری و یا وضعی؛ شارع مقدس سعی کرده تا وجوب حجاب را تبیین و مخاطب را قانع کند نه اینکه صرفا بگوید حجاب واجب است.
کد خبر: ۴۰۸۹۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

حجت‌الاسلام محمدی مطرح کرد:

قائلان عرفی‌ بودن حجاب به روایات ضعیف استناد می‌کنند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: قائلان به عرفی‌بودن حجاب به یکسری روایات ضعیف و مواردی مانند حجاب کنیزان، اهل ذمه و بادیه استناد می‌کنند که هر کدام پاسخ خود را دارد و آنچه مسلم است اینکه اصل حجاب و محدوده آن شرعی است و نه عرفی.
کد خبر: ۴۰۸۹۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

در نشست «بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام حجاب توسط حکومت» بیان شد؛

محمدی جورکویه : جرم‌انگاری بی‌حجابی ممکن است / ایازی: بی‌حجابی، گناه است؛ جرم نیست

نشست «بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام حجاب توسط حکومت» امروز برگزار شد؛ حجت‌الاسلام محمدی جورکویه در این نشست بر امکان جرم‌انگاری بی‌حجابی از سوی حکومت تأکید کرد؛ در حالی که محمدعلی ایازی معتقد بود که حجاب امری دینی است، ولی جرم و جنایت نیست، بلکه فلسفه آن حفظ کرامت زن مؤمن است.
کد خبر: ۳۹۸۴۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

حجت‌الاسلام محمدی جورکویه بررسی کرد:

موارد جنایت عمدی، شبه عمد و خطای محض در انتقال کرونا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی حقوقی انتقال ویروس‌های واگیر ماند کرونا پرداخت و گفت: در برخی موارد، این انتقال، جنایت عمدی، در برخی موارد شبه عمد و در برخی موارد خطای محض است.
کد خبر: ۳۸۹۸۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳