برچسب ها
حجت‌الاسلام محمدی مطرح کرد:

قائلان عرفی‌ بودن حجاب به روایات ضعیف استناد می‌کنند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: قائلان به عرفی‌بودن حجاب به یکسری روایات ضعیف و مواردی مانند حجاب کنیزان، اهل ذمه و بادیه استناد می‌کنند که هر کدام پاسخ خود را دارد و آنچه مسلم است اینکه اصل حجاب و محدوده آن شرعی است و نه عرفی.
کد خبر: ۴۰۸۹۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

بررسی ادله طرفداران حجاب عرفی

حجت‌الاسلام جورکویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است که اگر بپذیریم که حجاب یک امر عرفی است، باید تأیید کنیم که این امر از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر ممکن است دچار تغییر شود؛ در این صورت اگر عرفی بودن را به همه احکام تعمیم دهیم، دین از محتوا تهی شده و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
کد خبر: ۴۰۷۷۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰