برچسب ها
موسسه سرچشمه

‌‌از سرچشمه تا خانه بخت

گروه جامعه: واقعیت امروز جامعه این است که شرایط ازدواج سخت شده است و لذا در کارگاه عصر یخبندان به جای حرف زدن با جوانان متقاضی ازدواج، زمینه آشنایی برای ازدواج موفق با نظارت کارشناسان و متخصصان علم روانپزشکی فراهم می‌شود.
کد خبر: ۳۶۳۸۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴