IQNA

Mga Surah ng Qur’an/32 Ang Malubhang Babala ng Surah As-Sajdah sa mga Hindi Naniniwala

9:18 - September 25, 2022
News ID: 3004587
TEHRAN (IQNA) – Mayroong ilang mga talata sa Qur’an na alin tumutukoy sa kapalaran ng mga tumatanggi sa Diyos at sa Araw ng Paghuhukom. Binalaan sila ng Panginoon sa iba't ibang mga paraan at ang Surah As-Sajdah ay naglalaman ng pangako ng Panginoon ng matinding kaparusahan para sa mga taong ito.

Ang As-Sajdah ay ang ika-32 na Surah ng Banal na Qur’an. Naglalaman ng 30 na mga talata, ang Surah ay nasa ika-21 Juz ng Qur’an. Isang Makki Surah, ang As-Sajdah ay ang ika-75 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK).

Ang pangalan nito ay nag-ugat sa talata 15 dahil ang mga nagbibigkas o nakakarinig ng talata ay dapat gumawa ng kilos ng pagpapatirapa (sajdah). Pinangalanan ng talata ang pagpapatirapa at kahihiyan sa harap ng Diyos bilang kilalang mga katangian ng mga mananampalataya.

Itinuturo ng Surah ang Akhirah, ang paglikha ng sansinukob, at ang paglikha ng tao habang nagbabala rin sa mga tumatanggi sa Akhirah at nagbibigay ng mabuting balita sa mga gumagawa ng mabubuting mga gawa.

Alinsunod kay Allameh Tabatabaei, ang pangunahing layunin ng Surah ay magbigay ng dahilan para sa pinagmulan ng mga uniberso at Akhirah habang sinusubukan ding sagutin ang kaugnay na mga tanong. Ang Surah ay nangangako rin ng gantimpala para sa mga matuwid na hindi nila mapaniwalaan.

Ang Surah ay naglalayong palakasin ang pananampalataya ng isang tao at itulak ang mga indibidwal sa landas ng Taqwa at mga halaga ng tao habang hinahadlangan din sila sa mga kasalanan.

May mga talata sa simula ng Surah na naglalarawan sa kadakilaan ng Banal na Qur’an at ang paghahayag nito. Binabanggit din nito ang tungkol sa mga awa ng Diyos sa mga tao tungkol sa kanilang pagkatuto ng kaalaman.

Ang Surah As-Sajdah ay nangangako ng Paraiso para sa mga mananampalataya at impiyerno para sa mga hindi naniniwala. Naglalabas ito ng matinding babala para sa mga hindi naniniwala, nagbabanta sa kanila ng walang hanggang kaparusahan sa Akhirah at hindi mabibigat sa mundong ito.

 

 

3480606

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha