IQNA

Ang Kagitingan ni Imam Ali sa mga Salita ni Muhammad Sadiq Arjun/3

10:27 - November 01, 2022
News ID: 3004733
TEHRAN (IQNA) - Si Sheikh Muhammad Sadiq Arjun (1903-1981), ay isang iskolar ng Al-Azhar sino sumulat ng maraming mga gawa sa iba't ibang mga larangan ng mga agham na Islamiko. Ang isa sa kanyang mga aklat ay pinamagatang “Komander ng Mananampalataya Ali ibn Abi Taleb (AS); Isang Huwaran at Ideyal na Kalip”.

Sa aklat na ito, ipinakilala niya ang kaugalian at Seerah ni Imam Ali (AS) at ang kanyang tungkulin sa pagtutulong sa Banal na Propeta (SKNK).

Pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagkabata ni Imam Ali (AS), ang krisis at taggutom sa panahong iyon at iba pang mahahalagang mga pangyayari sa panahong iyon.

Tinalakay din ni Sheikh Arjun ang mga pangyayari pagkatapos ng pagpanaw ng Banal na Propeta (SKNK) gayundin ang nasa huling mga taon ng buhay ni Imam Ali (AS).

Isa sa mga isyung itinampok niya sa aklat ay ang mga katapangan ni Imam Ali (AS), kasama na ang Labanan sa Uhud. Isinulat niya na kalahati ng 70 na napatay sa labanan ay napatay sa pamamagitan ng espada ni Imam Ali (AS). "Sa Labanan sa Uhud, sinubukan ng Diyos ang mga Muslim at lahat ng nakapaligid sa Banal na Propeta (SKNK) na nakakalat maliban kay Ali (AS) sino nanatili sa tabi ng Propeta (SKNK) at siya ang bayani ng Islam."

Dito nahayag ang tungkulin ni Imam Ali (AS) dahil nanatili siya sa tabi ng Propeta (SKNK) na may pambihirang kabayanihan at pinrotektahan siya laban sa paulit-ulit na pag-atake ng mga hindi naniniwala.

Sa Labanan sa Khandaq (Digmaan sa Kanal), nang ang mga Muslim ay inilagay sa ilalim ng isang pagkubkob, isang lalaking nagngangalang Amr ibn Abd Wudd mula sa harapan ng kaaway ang humamon sa mga Muslim. Isa siya sa mga bayani at matatapang na lalaki ng Arabia noong panahong iyon habang si Ali (AS) ay binata pa. Pumunta si Ali (AS) upang labanan siya at tinalo siya.

Ang mga kuta ng Khaybar ay nasakop din ni Imam Ali (AS). Ang Banal na Propeta (SKNK) ay nagsabi kay Imam Ali (AS) sa Digmaan sa Khaybar: "Sumpa sa Allah, kung ang Allah ay pumapatnubay sa isang tao (sa Islam) sa pamamagitan mo, iyon ay mas mabuti para sa iyo kaysa sa pinakamahahalagang mga kamelyo."

Si Imam Ali (AS) ay hindi lamang dumalo sa isang labanan at iyon ay ang Digmaan sa Tabouk (Labanan ng Tabouk) at iyon ay dahil inutusan siya ng Banal na Propeta (SKNK) na manatili sa Medina. Ito ay binanggit sa Hadith ng Al-Manzilah kung saan sinabi ng Propeta (SKNK) kay Imam Ali (AS): "Ikaw ay para sa akin sa katayuan ni Harun kay Musa, maliban sa walang propeta pagkatapos sa akin."

Nang lumipat ang Propeta (SKNK) mula sa Mekka patungong Medina noong gabi ng Hijra, inutusan niya ang kanyang pinsan na si Imam Ali (AS) na matulog sa kanyang higaan at magsuot ng damit ng Propeta (SKNK) upang hindi mapansin ng mga hindi naniniwala ang kanyang pagkawala.

Ang puso ng batang Ali (AS) ay punong-puno ng espiritu ng katapanan ang kabayanihan. Natulog siya higaan ng Propeta (SKNK) sa pinakamapanganib na panahon at handing-handa na ialay ang kanyang buhay para Propeta (SKNK).

Sinuportahan niya ang watawat ng Jihad na alin nasa kamay ng Propeta (SKNK), nakipaglaban sa mga kaaway sa iba't ibang mga labanan gaano man kaliit ang bilang ng mga Muslim kung ihahambing sa mga kaaway, at ibinalik ang takot sa mga puso ng mga Muslim sa kapayapaan, katahimikan at seguridad.

                                                                                                                    

 

3481066

Name:
Email:
* Comment:
captcha