IQNA

Kilalang mga Iskolar ng Mundo ng Muslim/9 Mga Pagsisikap na Iangat ang Katayuan ng Kababaihan sa Islamikong mga Pamayanan

11:36 - December 06, 2022
News ID: 3004870
TEHRAN (IQNA) – Si Dr Fawzia al-Ashmawi ay isang Ehiptiyano na akademiko, manunulat, at tagasalin. Nagtrabaho siya bilang isang Propesor ng Panitikang Arabiko at Islamikong Kabihasnan sa Unibersidad ng Geneva.

Siya rin ay kasapi ng Kataas-taasang Konseho ng Kapakanang Islamiko, na kaanib sa Kagawaran ng Awqaf ng Ehipto, at isang tagapayo ng UNSECO.

Si Al-Ashmawi, sino namatay ilang mga linggo na ang nakalilipas, ay ginugol sa kanyang buhay sa paggawa ng makabago sa mga turo ng panrelihiyon na may diin sa talino at nagkaroon ng malawak na pag-aaral sa mga lugar katulad ng katayuan ng kababaihan sa Islam.

Siya ay may natatanging pananaw tungkol sa modernismo sa panrelihiyosong tugon. Ang kanyang pag-iisip ay maaaring tingnan bilang panggitna, isang bagay sa pagitan ng ganap na pagtanggi at ganap na pagtanggap ng panrelihiyon na tugon at pananaw. Binibigyang-diin niya na ang teksto ng Qur’an ay tiyak at hindi nagbabago ngunit ang Fiqh (Islamikong hurisprudensiya) at pagpapakahulugan ng Qur’an ay pabagu-bago at dapat magbago batay sa mga kondisyon ng buhay, kapaligiran at mga pagsulong sa siyensya at teknolohiya. Dapat aniya itong bigyan ng espesyal na pansin sa mga usapin na may kinalaman sa mga isyu ng kababaihan.

Binigyang-diin ni Al-Ashmawi na ang pagbabago ng diskurso sa panrelihiyon ay hindi nangangahulugan ng pagpapakilala ng mga pagbabago sa Qur’an, na sinasabing ang Qur’an ay may teksto na walang salita o titik na maaaring baguhin ngunit ang maaaring muling suriin ay ang pagpapakahulugan ng mga talata dahil ang mga ito ay maaaring bigyang-kahulugan batay sa panlipunan, pang-ekonomiya, pampulitika, medikal at biyolohikal na mga pagsulong. Sinabi niya na dito may mga isyu sa trabaho na dumaan sa mga pagbabago sa nakalipas na 14 na mga siglo. Ang pananaw na ito ay lalong mahalaga sa mga isyung may kinalaman sa babae.

Malinaw niyang itinuring ang kanyang sarili na pabor sa modernismo sa Fiqh ngunit hindi naniniwala na nangangahulugan ito ng pagtanggi sa mga tekstong panrelihiyon. Pabor din siya sa talino, sa paniniwalang ang lumang mga teksto ay dapat suriin batay sa talino.

Naniniwala si Al-Ashmawi na ang mga kababaihan ay may espesyal na katayuan sa Islam at ang mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan na nakikita sa ilang mga komunidad ng Muslim ay walang kinalaman sa relihiyon. Isinalaysay niya ang mga bahagi ng kasaysayan ng Islam tungkol sa pagkonsulta ng Banal na Propeta (SKNK) sa kanyang mga asawa tungkol sa mahahalagang mga isyu katulad ng digmaan at kapayapaan, kabilang ang Kasunduan ng Hudaybiyyah, na binibigyang-diin na ang kasaysayan ng Islam at Seerah ng Banal na Propeta (SKNK) ay nagpapakita ng mahalagang katayuan ng kababaihan sa lipunang Islam.

Sa nakalipas na 14 na mga siglo, pinangungunahan ng mga tao ang Fiqh, Tafseer (pagpapakahulugan ng Qur’an) at iba pang mga agham sa relihiyon. Kaya naman nag-alok sila ng pagpapakahulugan batay sa lalaki ng mga alituntuning Islamiko na sinasabi ng ilan na naaayon sa mga kalagayan ng panahong iyon. Gayunpaman, ang isang pagtingin sa Seerah ng Banal na Propeta (SKNK) ay nagpapatunay na ang gayong paraan ay hindi tama. May mga Hadith na ang pinagmulan ay ang mga asawa ng Propeta (SKNK).

Si Fawzia al-Ashmawi ay maaaring ituring na isa sa mga pangunahing tauhan na pumabor sa pagbabago sa kung paano tinitingnan ang mga isyu ng kababaihan sa Ehipto at ang pagwawakas sa diskriminasyon laban sa kababaihan sa lipunan sa ilalim ng dahilan ng relihiyon.

Kaya naman, sa pakikipagtulungan sa Unibersidad ng Al-Azhar, sinikap niyang bigyang daan ang pagpasa ng mga batas na nagbabawal sa karahasan laban sa kababaihan. Siya, gayunpaman, ay palaging binibigyang-diin ang pangangailangan para sa paglago ng kultura at pagpapalaki ng isang bagong henerasyon batay sa Seerah ng Banal na Propeta (SKNK) tungkol sa mga kababaihan upang maalis ang karahasan laban sa kababaihan.

                                                                                                                                           

 

3481535

Name:
Email:
* Comment:
captcha