IQNA

Bahari ya Elimu

Mtume Muhammad SAW amesema: Kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Mwenyezi Mungu anawapenda wanaotafuta elimu. Usul al Kafi Juzuu ya 1, Uk. 30

Bahari ya Elimu