مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر را در «ذهن» بخوانید
کد خبر: 4179878
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۶

مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر را در «ذهن» بخوانید

نود و پنجمین شماره فصلنامه «ذهن» ویژه پاییز با موضوعات متنوع همچون مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر منتشر شد.

مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر را در «ذهن» بخوانیدبه گزارش ایکنا؛ نود و پنجمین شماره فصلنامه «ذهن» ویژه پاییز با موضوعات متنوع و به سردبیری حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا منتشر شد.

این نشریه به مقالاتی با عناوین «اهم مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر»، «بررسی انتقادی نسبت فلسفه ذهن کانت و فلسفه ذهن معاصر با تأکید بر کارکردگرایی»، «رهیافت باور بدون قرینه کافی براساس ارزیابی مبانی کلیفورد و جیمز»، «بررسی علم بسیط و علم مرکب در آرای صدرالمتالهین و بازخوانی آن با رویکردی درون دینی» و «طرح‌واره‌های تصویری داستان حضرت ابراهیم(ع) در قرآن کریم بر مبنای نظریه زبانشناسی شناختی جانسون» اختصاص یافته است.

مهدی عباس‌زاده و زینب شکری نویسنده و پژوهشگر مقاله «اهم مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر» نوشته‌اند؛ مسئله پژوهش حاضر، تبیین مهمترین مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر کنونی، نمایاندن اهم تطورات معرفت‌شناختی برآمده از گشودگی این فضا و بررسی و تحلیل این تطورات است. البته فضای سایبر به شدت و با سرعتی شگرف در حال تغییر است؛ از این رو نمی‌توان درباره بسیاری از ویژگی‌های معرفت‌شناختی آن با قطعیت سخن گفت.

در پرتو ظهور و توسه ﻓناوری‌های نو، پیدایش و گسترش فضای سایبر و تغییر ماهیت اطﻼعات از آنالوگ به دیجیتال، نظام معرفتی، قوای شناختی و تلقی انسان از دانش و ﻣﻌرﻓﺖ، دستخوش تغییراتی شده است. ظهور و ﺑروز فزاینده اینترنت نیز مانند دیگر فاوری‌های انقلابی، چون اختراع خط و کتاﺑﺖ، منجر به بروز تحولاتی شگرف در ساختار مغز و عملکرد ذهن انسان شده و عادات ذهنی، ﻣﺪار‌های عصبی و اتصاﻻت سیناپسی مغز انسان را تغییر داده است.

از مهمترین مختصات ﻣﻌرﻓﺖشناختی فضای سایبر که منجر به تغییر و تحول جدی در نحوه یادگیری، حافظه، کسب ﻣﻌرﻓﺖ و حتی ماهیت قوای ادراکی انسان شده است، می‌توان به تغییر در اﺑزار طبقه‌بندی اطﻼعات، ﻣرور صفحه نمایش به جای خواندن مطلب، نشستن اطﻼعات به جای ﻣﻌرﻓﺖ، تغییر در معیار صدق باورها، تغییر در الگوی توجیه باورها، فقدان ﻣﻼک تمیز میان حقیقت و مجاز، گسترش ﻣﻌرﻓﺖ اجتماع‌محور و تحول در مسئولیت معرفتی اشاره کرد.

انتهای پیام
captcha