برچسب ها

افراشته فیروزه‌ای؛ مسجد تاریخی بغدادی شیراز

مسجد تاریخی بغدادی یا بغدادی‌ها که مربوط به دوره آل‌مظفر است، در محله سردزک شیراز واقع است. وجه تسمیه این مسجد این است که در قرن هشتم هجری، مبلغی از جانب والی بغداد به والی فارس فرستاده می‌شود تا با آن مسجدی در شیراز بنا شود اما چون آن بودجه، کفاف خرید زمین و ساخت مسجد را نمی‌داده است متولی آن نامه‌ای به والی بغداد می‌فرستد که این مبلغ برای ساخت مسجد کم است اما مسجد نیمه مخروبه‌ای وجود دارد که می‌توان به کلی آن را تعمیر و قابل استفاده کرد. والی بغداد هم موافقت کرد. طبق نوشته سنگ محراب مسجد سال ۷۶۸ هجری قمری تعمیر کلی شده است.این مسجد در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۷۹ ثبت ملی شده است.
کد خبر: ۴۰۷۹۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸