IQNA

Kur’an sureleri / 45

Câsiye Suresi hakkında

13:34 - December 07, 2022
Haber kodu: 3478514
Ölümden sonraki dünya bilinmeyen ve belirsiz bir dünyadır. İlâhi din kitaplarında bundan bahsedilmesine rağmen, bazı insanlar bunu reddetmekte ve bunların eski hikayeler ve efsaneler olduğunu düşünmektedir. Ancak Kur’an, çeşitli surelerinde ölümden sonraki dünyanın net bir resmini sunmuştur.

Câsiye suresi 45. sure olup 37 ayettir, Mekki’dir ve 25. cüzde yer almaktadır. Peygamber Efendimiz’e  (s.a.v) inen 65. Suredir.

Sure, adını 28. ayette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Bu ayette insanların amel defterini almak için Kıyamet günü dizlerinin üstüne çökeceğinden bahsedilir.

Bu surenin maksadı, bütün insanları tevhid dinine davet etmek ve ikaz ettiği azaptan sakınmaktır. Câsiye suresi  Tevhid meselesiyle başlar ve ardından Nübüvvet meselesini ve Allah’ın elçilerine uyma gereğini vurgular.

Aynı halde Allah’ın ayetlerini inkar eden müstekbirleri de şiddetle uyarmış ve tehdit etmiştir. Bunun yanısıra doğru yoldan saptıklarını bildikleri halde nefislerinin hevâ ve hevesine uyanları da ciddi bir şekilde uyarır.

Câsiye Suresi, müşriklerin İslam daveti ile karşı karşıya kaldıkları andaki durumlarını, bu davetin sebep ve alametleriyle nasıl başa çıktıklarını, İslam davetinin hakikatlerine ve meselelerine karşı inatlarını, heva ve heveslerine tam olarak riayet etmelerini bize tasvir etmektedir.

Câsiye suresi insanları Allah’a davet eder. Bu sure, insanları bu hakikatlere akıl ve delillerle çağırmakta, buna bazen tehdit ve teşvikler de eşlik etmektedir.

Bu sure, nübüvvet meselesinden, iman ve tevhidin sebeplerinden bahsetmekle başlar, ilâhî izzet ve Allah'ın göklerde ve yerde ayetlerinin beyanı, insanın ve diğer mahlukatın yaratılışı ile devam eder.

Surenin devamında ilahî ayetleri görmezden gelen ve onları inkar eden bir grup günahkâra işaret edilmektedir. Surede kıyamet günü onların azabının cehennem ve acıklı azap olacağı vurgulanmaktadır.

Casiye suresi hidayet yolunu açar ve Allah’ın göklerde ve yerde bazı ayetlerini zikrederek insanları düşünmeye çağırır. Kıyamet gününe de işaret eder ve inkar edenleri uyarır.

Bu surede kıyamet günü açıkça tasvir edilmiş olup amellerinin değerlendirilmesini bekleyen tüm insan gruplarını görüyoruz. Herkes kendi amel defterini alır. Orada herşey kaydedilmiştir. Farklı milletler iki kategoriye ayrılır: İlâhi rahmete kavuşan salih müminler ile azaba uğrayan ve varacakları yer cehennem olan kâfirler.  

 

İlgili konular
Etiketler: Kuran sureleri ،
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha