کد خبر: 2042168
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۰
با رهروان وادی حق/ بزرگداشت خادم قرآن كريم ابوالقاسم امامی/ 42

«ابوالقاسم امامی و ترجمه قرآن كريم» در نگاه محمود اميدسالار

گروه ادب: دكتر محمود اميد‌سالار، در يادداشتی كه به طور اختصاصی در اختيار گروه ادب خبرگزاری ايكنا قرار داده، به ويژگی‌های ترجمه قرآن كريم ابوالقاسم امامی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) دكتر محمود اميدسالار، استاد دانشگاه ايالتى كاليفرنيا و مصحح شاهنامه، در اين يادداشت می‌نويسد: «ترجمه بطور كلّی كاری دشوارست و ترجمه كلام الهی دشوارترين ترجمه‌هاست. اين مطلبيست كه اصحاب تفسير از ديرباز بدان پرداخته‌اند و اهل فنّ خود ميدانند و بنده درين‌جا تصديع نمی‌دهد.
اخيرا ً سعادت مطالعه ترجمه زيبای قرآن كريم به فارسی كه به همت استاد فاضل دكتر ابوالقاسم امامی صورت گرفته است، نصيبم شد. استاد امامی را پيش از اين از طريق مطالعه تصحيح ايشان از كتاب مستطاب «تجارب الامم» مسكويه رازی كه به قلم شيوای مصحح به فارسی هم گردانده شده است، می‌شناختم و می‌دانستم كه مصححی عاليقدر و مترجمی شيرين‌كارست كه فصاحت و دقّت را معا ً دارد. دليل تبحر ايشان همانا ترجمه فارسی قرآنست كه برگ زرّين ديگريست برنامه سترگ خدمات اين دانشی مرد به زبان و ادب فارسی و معارف اسلامی. چنان كه خود استاد در مؤخره شيوای خود بر ترجمه كتاب خدا متذكر شده‌اند:
«قرآن نه سروده شاعر است و نه نبشته اديب. سخنی است بی همتا كه آهنگی زيباتر از هر شعر دارد و زبانی خوشتر از هر نثر. ... مسلمان پارسی‌زبان كه خود در شمار گيرندگان پيام اين نامه است، اگر زبان تازی نداند و شيرينی و شيوائی زبان قرآن را خود نيازموده باشد، ناگزير حكايت آن شيوائی را از ديگران می‌شنود و شيرينی سخن خدا را نه با چشيدن كه از گفته عالمان اسرار بلاغت و دانايان دلايل اعجاز قرآن كريم در می‌يابد.»
دكتر امامی از ترجمه‌های كهن قرآن و گفتار مفسران بزرگ سود جسته و با احاطه علمی و دانشی كه بر ادب فارسی دارد الحق از عهده اين كار دشوار به نيكی برآمده است. خوانندهء منصف به هرجای ترجمهء او كه می نگرد خود را ملزم می بيند كه بر حسن سليقه و انتخابش آفرين گويد. به اين نمونه‌ها توجه بفرمائيد:
«اذاالسّماءُ انفطرت و اذاالكواكبُ انتثرت و اذاالبحارُ فُجـّرت و اذاالقبورُ بُعثـَرت.
آن گاه كه آسمان بشكافد و آن‌گاه كه ستارگان بپراكنند، و آن‌گاه كه درياها در هم خروشند، و آن‌گاه كه گورها شورانده شوند (سورة الانفطار، آيات 1 ـ 4)
يا باز (سوره يونس، آيه 5):
«هوالذّی جعل الشمسَ ضياءً والقمرَ نورا ً و قدَّرَهُ منازلَ لتعلموا عددَ السنين والحساب (الآيه).
اوست كه خورشيد را فروغ نهاد و ماه را روشنی، و آن را به فرودْ فرودْ اندازه نهاد تا شمارهء سالها و شمار را بدانيد.
بقای عمر و استمرار خدمات ايشان را به معارف اسلامی و زبان شيرين فارس از درگاه خداوند آرزومندم.
محمود اميدسالار
كتابخانه دانشگاه ايالتی كاليفرنيا در لس آنجلس
دهم آذرماه 1398 شمسی قمری
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha