در سراسر روستاهای کوهستانی یمن، بحران اقتصادی ناشی از جنگ باعث سوء تغذیه و آب‌های ناسالم شده است. چهار سال از جنگ یمن می‌گذرد و گرسنگی روستاهای یمن را تهدید می‌کند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۸    - Reuters