همه ما دهه شصتی‌ها و هفتادی‌ها زمانی به این سؤال در دوران مدرسه در قالب انشانویسی جواب داده‌ایم. جوابی که غالباً تحت تأثیر نظرات خانواده داده می‌شد و محدود به چند گزینه «می‌خواهم دکتر، مهندس، معلم و یا خلبان شوم»، بود. اما گویا دانش‌آموزان در دهه هشتاد، پاسخ‌های مستقل‌تری نسب به نظرات خانواده‌ دارند. این گزارش، حاوی تصاویر دانش‌آموزانی است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و آنها جواب‌های تازه‌تری به سؤالات ما داده‌اند.
۱۳۹۸/۰۸/۱۹    - منا صیافی‌زاده