جشنواره صنایع روستا دوست با حضور امید معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم امروز 10 اسفند ماه در دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح شد.
۱۳۹۹/۱۲/۱۰    - طاهره بابایی