کد خبر: 4031527
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۶
استادیار گروه مدیریت دانشگاه قم بیان کرد:

سیدعلی‌رضا رادمنش، استادیار گروه مدیریت دانشگاه قم بیان کرد: الگوی پیشرفت اسلامی، الگویی است که از انضمامی شدن و تحقق چهارچوب شناختی هنجاری برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسلام در قالب نظامی نظری عملی پدید خواهد آمد

به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیدعلی‌رضا رادمنش، استادیار گروه مدیریت دانشگاه قم در گفت‌و‌گویی عنوان کرد: طراحی و تدوین الگویی برای پیشرفت بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی و همچنین با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور با عنوان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از اقدامات اساسی برای پیشرفت کشور است.
 
وی خاطرنشان كرد: الگوی پیشرفت اسلامی، الگویی است که از انضمامی شدن و تحقق چهارچوب شناختی هنجاری برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی اسلام در قالب نظامی نظری عملی پدید خواهد آمد؛  با تحقق این نظام، علم و فناوریِ متأثر از مبانی بینشی و ارزشی اسلامی و دینی یا به عبارت دیگر علم دینی و فناوری دینی، پدید می‌آید. موارد فوق، همان اقتضائات نظری پیشرفت است که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می بایست بر آنها استوار باشد.
 
رادمنش اظهار كرد: اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری را می‌توان در دو بعد نظری و راهبردی بررسی كرد. بعد اول(بعد نظری)،  همان مبانی بینشی و ارزشی پایه‌ای اسلام است که برگرفته از منابع قطعی و اصیل دینی یعنی قرآن و سنت بوده که با فرآیندی اجتهادی استخراج شده‌اند که در این صورت انضمامی شدن، شاهد ایحاد نظام نظری و عملی یا همان علم دینی و فناوری دینی خواهیم بود. (بخش عمده این مبانی، همان مبانی بینشی و ارزشی علم و فناوری ایران و مستندات قرآنی و روایی آنها است) بعد دوم اقتضائات، راهبردهایی است که در جهت حرکت به سمت ایجاد نظام علم و فناوری با لحاظ مبانی بینشی و ارزشی اسلامی یا به عبارت دیگر تولید علم دینی و فناوری دینی ارائه می شوند. 
 
وی عنوان کرد: این دو، به منزله دو بال برای شکل گیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه علم و فناوری هستند که بی‌توجهی به هر کدام، مانع تحقق الگو می شود. چرا که در بر گرفتن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی، بدون هر گونه اقدام در جهت انضمامی کردن آن مبانی در قالب نظام نظری- عملی یا همان علم و فناوری، کاری بی‌ثمر خواهد بود. مهم‌ترین و نخستین راهبرد برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گام برداشتن به سمت علم و فناوری دینی است.
 

 

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: