بازدید مدیران شعب استانی از خبرگزاری ایکنا

مدیران شعب استانی ایکنا امروز یکشنبه ۲۲ خردادماه از تحریریه خبرگزاری ایکنا بازدید کردند.

۱۴۰۱/۰۳/۲۲    - طاهره بابایی