کد خبر: 4086519
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲

انتشار کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی»

کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی از نظریه تا عمل» عنوان کتابی است که محمدمهدی ذوالفقارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تألیف و انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران منتشر کرده است.

کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی» منتشر شدبه گزارش ایکنا، محمدمهدی ذوالفقارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به همراه حیدر نجفی رستاقی، علی حسنی، کیومرث سمرادجاه کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی از نظریه تا عمل» را در شش فصل و 318 صفحه تألیف و منتشر کرده است.

این کتاب با هدف جبران خلأ در حوزه آینده‌نگاری راهبردی و شرکتی با رویکردی تلفیقی از نظر و عمل تنظیم شده است در واقع سعی شده هم بعد نظری و هم بعد کاربردی را به‌طور هم‌زمان پوشش دهد. حوزه و مورد مطالعاتی آن بر صنعت گاز به‌عنوان کلیدی‌ترین منابع انرژی در آینده پیش رو است.

در فصل‌هایی از کتاب جنبه‌های کاربردی و عملی مطرح می‌شود. فصل‌های دوم و سوم کتاب وارد رصد وضعیت آینده انرژی و گاز در جهان و ایران می‌شود و در دو فصل پایانی کتاب هم به‌طور ویژه بر وضعیت آینده شرکت گاز استان تهران به‌عنوان سازمان مورد مطالعه این پژوهش تمرکز دارد. در فصل پنجم به‌طور کامل و مبسوط، فرآیند و چگونگی اجرای کارگاه‌ها در کنار تحلیل نتایج حاصل از آن بحث و بررسی می‌شوند که معطوف به تدوین سناریوهای آینده شرکت هستند. فصل پایانی کتاب نیز به مرحله نهایی عمده چارچوب‌های آینده‌نگاری اختصاص دارد.

در بخش مقدمه کتاب می‌خوانیم: آینده‌پژوهی وقتی به سطح سازمانی کاهش پیدا می‌کند تحت لوای مفهوم آینده‌نگاری مورد دقت نظر قرار می‌گیرد. آینده‌نگاری که در دهه اول قرن بیستم متداول شد و اینک به‌طور گسترده در حوزه مدیریت و مدارس کسب و کار استفاده می‌شود بر آنچه تمرکز استفاده می‌شود بر آنچه متمرکز است که احتمال دارد در سطح سازمان رخ دهد تا به کمک آن مدیران عالی بتوانند تصمیم‌های بهتری به‌منظور مدیریت خطرات و پیش‌آمدهای احتمالی اتخاذ کنند.

بر همین اساس و با توجه به اهمیت مفهوم آینده‌نگاری در این اثر علمی به‌دنبال تبیین نظری و ارائه الگوهای آینده‌نگاری راهبردی خواهیم بود.

در فصل اول این کتاب مقدمه‌ای بر دانش آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری، در فصل دوم درباره ابعاد آینده‌پژوهانه انرژی در جهان در فصل سوم در مورد ابعاد آینده‌پژوهانه انرژی ایران در فصل چهارم درباره کارگاه‌های آینده روزنه‌ای از تعامل به سمت دانش در فصل پنجم در خصوص تدوین سناریوهای تلفیقی ئو نهایی و در فصل ششم در مورد راهبردنگاری مبتنی بر سناریو بحث شده است.

در مقدمه فصل ششم کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی از نظریه تا عمل» با عنوان راهبردنگاری مبتنی بر سناریور آمده است: در تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی شرکت گاز استان تهران برای بدست آوردن فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت گاز استان تهران از مدل‌های مرتبط با تحلیل محیط بیروونی سازمان بهره گرفته شد. بدین منظور پرسش‌نامه مربوطه مبنای مصاحبه با برخی ارکان شرکت گاز استان تهران قرار گرفت. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول با استفاده از مدل معروف PEST محیط دو بررسی شده است و در بخش دوم از مدل جهانی پورتر برای تحلیل پنج نیروی رقابتی محیط نزدیک استفاده شده است. تحلیل نتایج به دستیابی تیم برنامه‌ریزی استراتژیک به فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت گاز استان تهران منجر شد.

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران کتاب «آینده‌نگاری راهبردی مبتنی بر رویکرد سناریونویسی از نظریه تا عمل» را شش فصل و 318 صفحه به قیمت 120 هزار تومان منتشر کرده است.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha