| خبرگزاری بین المللی قرآن

iqna

مسابقه پیامکی پویش ملی «آلاءالرحمن» شماره (21) + نتایج

مسابقه پیامکی پویش ملی «آلاءالرحمن» شماره (21) + نتایج

مسابقه پیامکی پویش ملی «آلاءالرحمن» شماره (21) بیست و چهارم تیرماه، منتشر شد. علاقه‌مندان تا ساعت ۱۱ بیست و پنج تیر فرصت ارسال پاسخ صحیح را به سرشماره ۱۰۰۰۰۰۱۱۴ دارند.