IQNA

Kur'an ne söylüyor /2
14:45 - May 23, 2022
Haber kodu: 3476239
Allah insanı yaratıp onu yeryüzündeki halefi olarak adlandırdığında melekler Allah'a "Orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? diye sormuşlardı. Allah şöyle cevap vermişti: "Ben sizin bilmediğinizi biliyorum."

İnsan yaratıldığında melekler Allah'a ne sordu?İnsan yaratıldığında melekler Allah'a ne sordu?akara suresinin 30. ayetinde şöyle buyurulur: Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demişler. Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişti.

Bu ayette insanın Allah tarafından yeryüzünde halifeliği ilan edilmekte ve melekler bu halifelik hakkında soru sorup cevap vermektedir. Bakara suresinin 30. ayeti, insanın yaratılış sistemindeki konumunu, özelliklerini, yetenek ve kabiliyetlerini inceleyen, gerçeği ifade eden, hilafet ve insanın yeryüzüne inişinin etkilerini anlatan 10 ayetin başlangıcıdır.

Bu ayetin sonunda Allah meleklere "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" diye hitap ediyor. Ama Allah ne biliyordu ki melekler bundan habersiz idi? Birçok müfessir, yeryüzünde önceden var olan varlıkların varlığından dolayı bu algıyı meleklere bağlamıştır. Çünkü orada bozgunculuk yapmışlardı. Mecma'l-Beyan'da İbn Abbas ve İbn Mes'ud'dan şöyle aktarılmıştır: Melekler, Hz. Adem'in (a.s) günah işlemeyeceğini biliyordu. Fakat Allah onlara Adem oğullarından bazılarının dünyayı bozduğunu söylediği için böyle bir soru sordular. Allame Tabatabai de meleklerin bu algısının sebebini, öfke ve şehvetin bir bileşimi olan "insanın dünyeviliği"ni bilmelerinden dolayı değerlendirir.

Fakat meleklerin bilmediği şey, yolu bu dünya hayatından geçen Allah'ın halifesi olan insanın nihai mükemmelliğidir. "Dünya, ahiretin çiftliğidir." Allah'ın özel evliyaları da bu dünyaya girmeden önce en yüksek mertebelere sahiptiler ve bu dünyada, o yüksek mertebe nispetinde Allah yolunda meşakkatlere ve zorluklara katlandılar.

Etiketler: melek ، insan ، yeryüzü ،
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: