IQNA

Quran məktəbi; “Tövbə” surəsində təfəkkür / 21

Müsəlmanların ictimai birliyin həyata keçirilməsində kamilləşdirici xüsusiyyəti

23:38 - January 29, 2023
Xəbər sayı: 3493630
Şirk və küfrlə mübarizə İslam cəmiyyətinin xüsusiyyətlərindəndir ki, onsuz müsəlmanların digər xüsusiyyətləri ictimai birliyə nail olmaq üçün kifayət etmir. Bu mübarizənin mənası, əlbəttə ki, eqoizm ucbatından baş verən kəskin toqquşmalardan fərqli nəzəri dəqiqlik tələb edir.

Tehran Universitetinin Quran və İtrət Tələbə Məktəbinin elmi heyətinin üzvü Hani Çitçianın “Tövbə” surəsində tədəbbür ilə bağlı mülahizələr silsiləsinin iyirmi birincisi keçirilib. O, burada “şirkə qarşı ciddiliyin zəruriliyi” barədə danışıb. Onun mətnini aşağıda oxuya bilərsiniz: 

Əgər İslam cəmiyyətinin üzvləri öz əqidələrində sədaqətli olmasalar, o zaman riya, müxaliflər və s. cərəyanı formalaşar və hərəkət etmək imkanı əldə edərlər. Müsəlman olduğunu iddia edən, lakin İslama düzgün əməl etməyən müsəlman övladı şirkin görünməsinə zəmin hazırlayır. İslam cəmiyyətində zəif nöqtə yaradır. Müsəlman uşaqlarının həyat tərzində problem yaradır. Müsəlman övladı olub, amma əxlaq sahibi olmamaq mümkün deyil.

“Tövbə” surəsinin axırıncı ayələrindən biri “Ya Əyyühəlləzinə Amənu” xitabı ilə başlayır və deyir: "  Ey iman gətirənlər35! Yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdən (özlərinə qarşı) sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müttəqilərlədir!" (Tövbə, 123). Bu ayə çox maraqlıdır. Şirk və küfrlə mübarizədə ciddilik və konsentrasiyanı vurğulayır.

Bu ayə məhəbbətini idarə edən və şirk qoşmayan, Allahdan başqa özünə ağa tutmayan, ləng və tənbəl olmayan şəxsə ünvanlanır. Bu ayə təqvalı olan, şirkin qarşısında duran, həm də Sadiqlərlə birlikdə olan bir şəxsə ünvanlanmışdır.

Təqvalı insanın ciddiliyi təqvası olmayan, Allahdan qeyrisini özünə ağa tutan pis əxlaqlı birinin sərt və şiddətli rəftarı ilə fərqlidir. Bəzi insanlar hardasa sərt davranışlar göstərirlərsə, onların davranışlarının arxasında eqoizm dayanır. Bu eqoizmə görə davranışlarını sakit saxlamalıdırlar.

İslam cəmiyyəti altı əsasa riayət etməlidir ki, cəmiyyətdə dinin bərqərar olması üçün lazımi birlik olsun. Bu 6 əsas bunlardır: (1) məhəbbət və vilayəti idarə etmək, (2) şirkdən çəkinmək və onu şər hesab etmək, (3) Allahdan başqa heç bir məbud tutmamaq, (4) hərəkətdə və cihadda yavaş və ağır olmamaq. (5) Sadiqlərlə olmaq (6) şirk və küfrlə mübarizədə konsentrasiya və ciddiliyə sahib olmaq.

İslam cəmiyyətində müsəlman insanlar bu 6 prinsipi həyata keçirməsələr, dini hakimiyyət dini bərpa etmək gücünü itirəcək. Əgər dini hökumət dini hakimiyyəti həyata keçirə bilməsə, İslam cəmiyyətinin üzvləri mütləq məsuliyyət daşıyırlar. Çünki onlar İslam hökumətinin dini bərqərar etmək gücünü zəiflətmişlər.

4102750

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha