صوت | شست‌و‌شو از گناهان

صوت | شست‌و‌شو از گناهان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | خدایا درهای کرمت را بر من بگشا

صوت | خدایا درهای کرمت را بر من بگشا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | رضایت پروردگار

صوت | رضایت پروردگار

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | راه ورود به بهشت جاودان

صوت | راه ورود به بهشت جاودان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.

صوت | بهره‌گیری فراوان از برکات

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | بهره‌مندی از سحرهای ماه رمضان

صوت | بهره‌مندی از سحرهای ماه رمضان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | خدایا آرزوهایم را برآورده و دعایم را مستجاب کن

صوت | خدایا آرزوهایم را برآورده و دعایم را مستجاب کن

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
فیلم | تلاوت سید داود موسوی از سوره «احزاب»

فیلم | تلاوت سید داود موسوی از سوره «احزاب»

تلاوت سید داود موسوی قاری قرآن کریم از چهارمحال و بختیاری مربوط به آیات ۴۱ تا ۴۸ سوره مبارکه «احزاب»، را در این بخش ببینید و بشنوید.
صوت | خدایا همنشینی با نیکان را نصیبم کن

صوت | خدایا همنشینی با نیکان را نصیبم کن

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
صوت | خدایا در زمره فروتنان قرارم بده

صوت | خدایا در زمره فروتنان قرارم بده

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان با صدای عبدالرحمن قادری، قاری برتر استان از چهارمحال و بختیاری در اختیار مخاطبان ایکنا قرار گرفت.
1