تلاوت‌ امیر لعل اول از سوره‌ «احقاف»

تلاوت‌ امیر لعل اول از سوره‌ «احقاف»

صوت تلاوت آیاتی از سوره‌ «احقاف» با صدای امیر لعل اول، قاری حرم مطهر رضوی را در این بخش بشنوید.
تلاوت‌ ابوالفضل چمنی از سوره‌ «فرقان»

تلاوت‌ ابوالفضل چمنی از سوره‌ «فرقان»

فیلم تلاوت آیاتی از سوره‌ «فرقان» با صدای ابوالفضل چمنی، قاری حرم مطهر رضوی را در این بخش ببینید و بشنوید.
تلاوت‌ حسین پورکویر از سوره‌ «دخان»

تلاوت‌ حسین پورکویر از سوره‌ «دخان»

صوت تلاوت آیاتی از سوره‌های «دخان و کوثر» با صدای حسین پورکویر، قاری حرم مطهر رضوی در این بخش بارگذاری شده است.
تلاوت هادی اسفیدانی در حرم رضوی

تلاوت هادی اسفیدانی در حرم رضوی

صوت تلاوت آیاتی از سوره‌ «شوری» با صدای هادی اسفیدانی، قاری بین‌المللی قرآن را در این بخش بشنوید.
تلاوت‌ مسعود پنجه از سوره‌ «مزمل»

تلاوت‌ مسعود پنجه از سوره‌ «مزمل»

فیلم تلاوت آیاتی از سوره‌ «مزمل» با صدای مسعود پنجه، قاری حرم مطهر رضوی را در این بخش ببینید و بشنوید.
فیلم| تلاوت‌ احسان سوختانلو از سوره‌ «بقره»

فیلم| تلاوت‌ احسان سوختانلو از سوره‌ «بقره»

فیلم تلاوت آیاتی از سوره‌ «بقره» با صدای احسان سوختانلو، قاری حرم مطهر رضوی را در این بخش ببینید و بشنوید.
فیلم | تلاوت‌ حمید صفدری در کرسی تلاوت رضوی

فیلم | تلاوت‌ حمید صفدری در کرسی تلاوت رضوی

حمید صفدری، قاری برتر کشور، آیات 5 تا 11 سوره‌های «قصص» و «کوثر» را در کرسی تلاوت رضوی حرم مطهر حضرت رضا(ع) به مناسبت نیمه شعبان تلاوت کرده است. فیلم این تلاوت را در این بخش ببینید و بشنوید.
تلاوت «علیرضا رضایی» در محفل قرآنی حرم رضوی

تلاوت «علیرضا رضایی» در محفل قرآنی حرم رضوی

صوت تلاوت آیاتی از سوره‌ «ابراهیم» با صدای علیرضا رضایی، قاری بین‌المللی قرآن را در این بخش بشنوید.
تلاوت جلیل حسین‌زاده از سوره‌ «انبیاء»

تلاوت جلیل حسین‌زاده از سوره‌ «انبیاء»

فیلم تلاوت آیاتی از سوره‌ «انبیاء» با صدای جلیل حسین‌زاده، قاری حرم مطهر رضوی را در این بخش قابل مشاهده است.
تلاوت نوروزی حمید شاکرنژاد در حرم رضوی

تلاوت نوروزی حمید شاکرنژاد در حرم رضوی

فیلم تلاوت آیاتی از سوره‌‌های «نحل» و «اسراء» با صدای حمید شاکرنژاد، قاری بین‌المللی قرآن در این بخش ارائه می‌شود.
1