فیلم | تفسیر آیه 12 سوره لقمان از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه 12 سوره لقمان از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه 12 سوره لقمان از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه 21 سوره قصص از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه 21 سوره قصص از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه 21 سوره قصص از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه 63 سوره فرقان از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه 63 سوره فرقان از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه 63 سوره فرقان از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه 30 سوره نور از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه 30 سوره نور از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه 30 سوره نور از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه ۴۱ سوره حج از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه ۴۱ سوره حج از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه ۴۱ سوره حج از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه ۲۴ سوره طه از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه ۲۴ سوره طه از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه ۲۴ سوره طه از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر اولین آیه سوره اسراء از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر اولین آیه سوره اسراء از سوی امام جمعه اهر

تفسیر اولین آیه سوره اسراء از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | تفسیر آیه ۲۸ سوره حجر از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه ۲۸ سوره حجر از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه ۲۸ سوره حجر از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
فیلم | شب بیست‌وسوم ماه رمضان در امام‌زاده سیدحمزه تبریز

فیلم | شب بیست‌وسوم ماه رمضان در امام‌زاده سیدحمزه تبریز

مراسم شب بیست‌وسوم ماه رمضان با رعایت کامل نکات بهداشتی در آستان مقدس حضرت سیدحمزه(ع) تبریز برگزار شد.
فیلم | تفسیر آیه ۵۳ سوره یوسف از سوی امام جمعه اهر

فیلم | تفسیر آیه ۵۳ سوره یوسف از سوی امام جمعه اهر

تفسیر آیه ۵۳ سوره یوسف از سوی حجت‌الاسلام جواد حاجی‌زاده، امام جمعه اهر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
1