کد خبر: 4047432
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱

طرح «به اضافه نور» ویژه اعضای جهاددانشگاهی و خانواده‌ ایشان برگزار می‎‌شود

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان طرح قرآنی به اضافه نور را با محوریت تدبر در آیات ویژه جهادگران جهاددانشگاهی و خانواده ایشان برگزار می‌کند.

به اضافه نوربه گزارش ایکنا، در طرح به اضافه نور که از هفتم ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود، استادان شاخص مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران به ارائه مباحث مربوط در تدبر در قرآن کریم می‌پردازند.
سور حمد، فلق، ناس، نصر، ماعون، همزه، زلزال، ضحی، انشراح و عبس سوره‌هایی هستند که در این جلسات به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  • ارائه کلی سوره و موضوع اصلی سوره
  • تبیین طهارت عملی متناسب به سوره
  • تبیین گام‌های شش‌گانه فرایند خیرگزینی مربوط به موضوع سوره‌ها

فرایند خیرگزینی در سوره‌های انتخابی

سوره مبارکه حمد: سوره‌ای برای زیبا دیدن، تحسین و انجام رفتارهای زیبا
مواجهه: دیدن زیبایی ها و ابراز آنها
تفصیل: دیدن انواع و مراتب زیبایی ها و درک تمایز رفتارهای زیبا و نازیبا
ترجیح: دیدن زیبایی قوانین
تعیین: عینی سازی قوانین (برنامه ریزی برای زندگی زیبا بر اساس قوانین)
گزینش: توجه به نفع حاصل از رفتارهای زیبا
تحقق: اقدام عملیاتی در راستای زیبایی آفرینی

سوره مبارکه فلق: سوره‌ای برای افزایش توان حل مشکلات

بخشیدن در انواع خوبی‌ها و کارهای خیر
مواجهه: مواجهه با مشکلات به عنوان طبیعت زندگی
تفصیل: آشنایی با انواع مشکل و مواجهه درست با آن ها (دیدن الگوها باری استفاده در زندگی)
ترجیح: دسته‌بندی و اولویت بندی مشکلات
تعیین: شناسایی مشکل با اولویت و برنامه ریزی برای حل آن
گزینش: تقویت توان و مهارت حل مسئله
تحقق: اقدام تشکیل گروه‌های گره‌گشا

سوره مبارکه ناس: سوره‌ای برای افزایش سرعت و عدم تاخیر در انجام کارهای خوب
مواجهه: توجه به داشتن سرعت و شتاب در کارها
تفصیل: آشنایی با تنوعی از کارهای خوب و درست در زندگی برای سرعت یافتن در کارها
ترجیح: افزایش سرعت کارها با اولویت دهی و انتخاب بهترین کار خوب
تعیین: شناخت عوامل مصداقی ایجاد تاخیر و کندی در انجام کار خوب وبرنامه‌ریزی برای آنها
گزینش: شناخت قوانین و مهارت های افزایش نشاط برای افزایش کارهای خوب
تحقق: کشف راهکار برای افزایش سرعت کارهای خوب با مشارکت

سوره مبارکه نصر: سوره‌ای برای افتخار کردن به یاری دین خدا
مواجهه: درک ارزشمند بودن داشتن سرعت و شتاب در یاری کردن دیگران
تفصیل: دشناخت مصادیق متعدد از رفتارهای دیندارانه و کمک به دیگران در انجام آنها
ترجیح: انتخاب مشخص یک کار دیندارانه با توجه به محدودیت های طبیعی و انجام انها
تعیین: داشتن فهرستی از کارهای افتخارآمیز دیندارانه و برنامه‌ریزی برای یاری در انجام آنها
گزینش: ارائه پیشنهاد برای انجام کارای دیندارانه و جلب مشارکت دیگران
تحقق: تشکیل جمع و گروه جهت حل یک مشکل در باب موضوعات و مسائل دینی

سوره مبارکه ماعون: سوره‌ای برای دین‌دار شدن به واسطه نماز و رفع نیاز محرومان
مواجهه: درک منافات نداشتن عمل به قانون با لذت بردن؛ با محوریت توجه به افراد کوچکتر و ضعیف
تفصیل: توجه به انواع قوانین و محدودیت‌های فردی و اجتماعی؛ با محوریت درک کمبودهای دیگران
ترجیح: اقدام عملی برای کمک به دیگران و رفع نیاز آنها؛ به عنوان اجرای یک قانون
تعیین: رعایت اوقات نماز و لذت بردن از آن همراه با تعیین زمان برای رفع محرومیت دیگران
گزینش: سعی در ارتقا توأمان نماز و رفع نیاز محرومان، با مشارکت دوستان؛ و تشویق دیگران به این امور
تحقق: حرکتهای گروهی برای ارتقا کیفیت نماز و استفاده از سنگر نماز برای رفع محرومیت‌ها و کمبودهای اجتماع

سوره مبارکه همزه: سوره‌ای برای پرهیز از سرزنش خود و دیگران
مواجهه: مواجه شدن با موقعیت شکست در کنار موقعیت های پیروزی و پذیرفتن شکست
تفصیل: آشنایی با انواع پیروزی و شکست به گونه ای که صرف حضور در یک فعالیت نیز پیروزی محسوب می‌شود.
ترجیح: شناختن حرف شنوی از خدا و اولیا و رعایت قوانین، به عنوان پیروزی حقیقی
تعیین: آشنا شدن با انواع رفتارهای سرزنش‌آمیز و پرهیز از آنها
گزینش: شناخت ویژگی‌های طبیعی دیگران و پرهیز از سرزنش آنها به دلیل این ویژگی‌ها
تحقق: انجام فعالیت‌های گروهی برای رسیدن به موفقیت همراه پوشاندن عیب‌های افراد به واسطه کار جمعی

سوره مبارکه زلزال: سوره‌ای برای توجه به انتخاب‌ها و کارهای خوب کوچک
مواجهه: فعال شدن درک از خیر و شر و تمایز آنها
تفصیل: آشنایی با خیر و شر در اعمال، خروج کارها از حالت خنثی، کم شدن شر و زیاد شدن خیر
ترجیح: شناخت خیر به عنوان انتخاب درست و رجحان بر دیگر انتخاب هاو اصلاح معیارها برای خیرگزین شدن
تعیین: آسیب‌شناسی و رفع موانع خیرگزینی مانند نداشتن تفصیل کافی یا نداشتن معیار درست
گزینش: افزایش حساسیت نسبت به کوچکترین کارهای خیر و شر و ترغیب دیگران به خیر
تحقق: شناسایی و انجام کارهای خیر گروهی حتی اگر خیلی کوچک باشند

سوره مبارکه ضحی: سوره‌ای برای شناخت و رفع نیازها به واسطه نعمت‌ها
مواجهه: آشنایی با نیازهای اولیه انسان و منفعت وجود هر یک
تفصیل: شناخت تفصیلی‌تر نیازها و ارتباط آن با شب و روز به عنوان بستر رشد
ترجیح: شناخت انواع نیازها و دسته بندی آنها همراه با افزایش مهارت‌های رفع نیاز
تعیین: توجه به نیازهای دیگران و بی‌تفاوت نبودن نسبت به اجتماع
گزینش: دسته بندی نیازهای موجود در اجتماع و رسیدگی به نیازمندان با شناسایی نعمت‌های اطراف
تحقق: شناسایی و معرفی نعمت‌ها به افراد و جمع‌ها برای برطرف شدن نیازهای متناسب با آن

سوره مبارکه انشراح: سوره‌ای برای بالا رفتن ظرفیت و آسان شدن کارها
مواجهه: افزایش توان هرکس نسبت به خودش از طریق زیاد کردن عمل
تفصیل: ارتقای ظرفیت به دنبال آشنایی با انوع توان‌هایی که خداوند به انسان داده است
ترجیح: آشنا شدن با توان‌های درونی و بیرونی و توسعه هماهنگ این توان‌ها
تعیین: فعال شدن توان‌ها با مواجهه درست با هر سختی و رسیدن به آسانی متناسب با آن
گزینش: ارتقای ظرفیت به وسیله فعال شدن قدرت ارتباط با دیگران
تحقق: ساده کردن کارهای سخت با ایجاد جمع‌های هم‌گرا

این جلسات هر روز ساعت 14 در سامانه رویتاب جهاددانشگاهی برگزار و اعضای جهاددانشگاهی و خانواده ایشان برای حضور در این کلاس‌ها می‌توانند از شنبه 20 فروردین‌ماه 1401 با استفاده لینک جلسات از محتوای این دوره استفاده کنند.
زمان‌­بندی اجرای این طرح به شرح ذیل است:

ردیف

روز

تاریخ

عنوان

1

شنبه

1401/01/20

مقدمه ای بر سوره ها

2

یکشنبه

1401/01/21

سوره حمد / قسمت اول

3

دوشنبه

1401/01/22

سوره حمد / قسمت دوم

4

سه شنبه

1401/01/23

سوره حمد / قسمت سوم

5

چهارشنبه

1401/01/24

سوره فلق / قسمت اول

6

پنجشنبه

1401/01/25

سوره فلق / قسمت دوم

7

شنبه

1401/01/27

سوره ناس / قسمت اول

8

یکشنبه

1401/01/28

سوره ناس / قسمت دوم

9

دوشنبه

1401/01/29

سوره نصر

10

سه شنبه

1401/01/30

سوره ماعون

11

چهارشنبه

1401/01/31

سوره همزه

12

پنجشنبه

1401/02/01

سوره زلزال

13

یکشنبه

1401/02/04

سوره ضحی

14

دوشنبه

1401/02/05

سوره انشراح

15

سه شنبه

1401/02/06

سوره عبس / قسمت اول

16

چهارشنبه

1401/02/07

سوره عبس / قسمت دوم

طرح «به اضافه نور» ویژه اعضای جهاددانشگاهی و خانواده‌ ایشان برگزار می‎‌شود

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha