برچسب ها
فعال حوزه عدالت اجتماعی مطرح کرد:

وجود مدارس خاص؛ مانع تحول در نظام آموزش و پرورش

فعال حوزه عدالت اجتماعی بااشاره به برخی آسیب‌ها و بحران‌های آموزش و پرورش در ایران گفت: تا مدارس خاص در کشور است، تحولی در آموزش و پرورش و مدارس دولتی ایجاد نخواهد شد.
کد خبر: ۴۰۷۸۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵