IQNA

Surah-surah Al-Quran (2)

Tujuh Tema utama surah al-Baqarah

7:18 - May 18, 2022
Berita ID: 3101090
TEHRAN (IQNA) - "Baqarah" adalah nama surah Al-Quran yang terpanjang, dengan 7 topik asas, merupakan pengenalan yang komprehensif untuk memahami semua surah Al-Quran.

Laporan IQNA; Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran dan mempunyai 286 ayat yang dianggap sebagai surah "Madaniyah". Iaitu salah satu surah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah (SAW) selepas hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kerana Nabi menubuhkan kerajaan di Madinah, sebahagian besar bab Surah Madaniyah berurusan dengan isu-isu sosial dan ketetapan dan perundangan. Nama lain surah ini adalah Fustah atau "Puncak Al-Quran", "Sanam Al-Quran", "khemah yang paling tinggi" dan "bahagian yang paling terang Al-Quran" adalah nama lain dari surah ini.

Surah Al-Baqarah dimulakan dengan penekanan pada petunjuk yang tidak dapat dipertikaikan melalui Al-Quran; Kemudian menjelaskan jenis kumpulan manusia dihadapan pendakwah Tuhan dan Kitab-Nya, dan menjelaskan pendekatan yang berbeza dari Ahli Kitab, khususnya orang Yahudi pada masa turunnya ayat-ayat wahyu ini. Kemudian, dengan menyeru semua manusia untuk menjadi menyembah Tuhan dan ketakwaan Ilahi, dalam pernyataan lain, menyangkal keraguan terhadap Al-Quran.

Ia juga menggambarkan keadaan sesetengah orang Yahudi yang kafir, dengan menyebut pelanggaran kontrak, pengecut, dan pemakan rasuah sebagai punca utama kemudaratan mereka, kemudiannya menegaskan dengan menyeru kembali manusia kepada perkhidmatan dan ketaatan kepada Tuhan dengan menganggap aneh fenomena para penghujat Tuhan yang Maha Esa sebagai dengan menyatakan keanehan tingkah laku orang-orang kafir, dan dalam surah ini mengingatkan kita secara berterusan terhadap kebangkitan kembali orang mati oleh Tuhan melalui permulaan penciptaan bumi dan langit.

Kisah penciptaan Adam dan Hawa, keingkaran syaitan dari sujud kepada manusia, dan kisah Adam dan Hawa, yang jatuh ke bumi melalui tipu daya syaitan, adalah bahagian lain dari Surah Al-Baqarah dan pembukaan untuk menjelaskan rahasia kejayaan, mengikuti hidayah Ilahi, dan penafian atau bersikap kufur dan pendustaan adalah punca kesengsaraan dan azab yang kekal.

Muhammad Ezzat Daruzeh dalam kitabnya; Al-Tafsir al-Hadith - «التفسیر الحدیث‌» bahawa Surah Al-Baqarah adalah pengantar yang kurang-lebih panjang bagi Al-Quran, selepas Surah Al-Hamd, dianggap sebagai pengantar yang sesuai untuk semua surah dan ayat-ayat Al-Quran.

Surah Al-Baqarah dengan memperhatikan kerana panjangnya, ia membincangkan beberapa topik, yang utama seperti berikut:

  1. Keesaan : Dalam surah ini terdapat perbincangan tentang mengenal Tuhan - Allah - Yang Maha Esa khususnya melalui kajian rahsia penciptaan yang menunjukkan kepada hanya satu Tuhan.
  2. Kehidupan selepas kematian : Kebangkitan dan kehidupan selepas mati terutama dengan contoh pancainderanya seperti kebangkitan burung atas permintaan Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Uzair (as) diceritakan dalam surah ini.
  3. Kepentingan Al-Quran : Terdapat perbincangan tentang mukjizat Al-Quran dan kepentingan kitab ilahi ini.
  4. Sabotaj Yahudi dan munafik : Terdapat perbincangan yang sangat terperinci dan panjang tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dan pendirian khusus mereka terhadap perintah-perintah Ilahi, khususnya Islam dan Al-Quran, dan pelbagai sabotaj mereka dalam hal ini diterangkan dalam Surah Al-Baqarah. Orang munafik ialah segolongan manusia yang berpura-pura menjadi Islam dan bergaul dengan mereka, tetapi pada praktiknya tidak beriman kepada Islam malah bertindak bertentangan dengan matlamat agama.
  5. Sejarah para Nabi : Sejarah para nabi besar adalah sebahagian daripada surah ini, yang menceritakan terutamanya kisah Nabi Ibrahim (as) dan Musa (as).
  6. Undang-undang syariah : Ungkapan pelbagai peraturan agama seperti solat, puasa, jihad di jalan Allah, haji dan tukar kiblat, nikah dan penceraian, peraturan jual beli dan hutang, dan sebahagian penting daripada peraturan riba dinyatakan dalam surah ini. Juga, masalah pembalasan dan pengharaman sebahagian daripada daging yang diharamkan, judi, arak dan beberapa hukum wasiat dan seumpamanya.
  7. Membantu golongan yang memerlukan : Bersedekah di jalan Allah dan menolong orang yang memerlukan dinyatakan dalam beberapa ayat dalam surah ini.
Nama:
Email:
* komen:
* :