IQNA

"Nəhcül-bəlağə"dən seçmələr / 15

Qəlbini diri saxla

12:23 - January 26, 2023
Xəbər sayı: 3493615
Din sahəsi üzrə sosioloq və tədqiqatçı Əmirəl-mömininin (ə) “Nəhcül-bəlağə”sinin 31-ci məktubundan hissələrə istinad edərək, "qəlbi diri saxlamaq" məsələsinə toxunub. İmam Əlinin (ə) bu məktubu oğlu İmam Həsənə (ə) ünvanlanıb.

Sosioloq və din sahəsində tədqiqatçı olan İmad Əfruğ “Nəhcül-bəlağə”dən iqtibaslar haqqında mühazirəsində İmam Əlinin (ə) fikirlərini təqdim edir. O, İmam Əlinin (ə) nəzərindən “Qəlbi diri saxlamaq” mövzusunda danışıb. Bunu aşağıda ətraflı şəkildə oxuya bilərsiniz.

Nəhcül-bəlağədə Əmirəl-mömininin (ə) maarifləndirici və qiymətli məzmunla dolu duyğulu məktublarından biri də İmam Əlinin (ə) oğlu İmam Həsən Müctəbaya (ə) yazdığı 31-ci məktubdur. Bu məktub çox ibrətamizdir və çoxlu təlimləri var.

Bu məktubun hissələrindən biri qəlbi diri saxlamaqdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Qəlbini öyüd-nəsihətlə (elm, hikmət və axirəti yada salmaqla) dirilt, zahidliklə (dünyaya ürək bağlamamaqla) öldür, yəqin və inamla (Allah və Peyğəmbərə iman gətirməklə) qüvvətləndir, hikmətlə (Allahın hökmlərini bilməklə) nurlandır, ölümü yada salmaqla zəlil və xar et (nəfsi istəklərə tabe olma) və (dünyanın) fanilik və yoxluğu(nu) etiraf etməyə məcbur et (onu dünyanın yox olacağını iqrar etməyə vadar et ki, oranın əbədi diyar olmasını zənn etməsin). Onu dünyanın pislikləri və dərdləri ilə dərindən tanış et (ki, ona etimad etməsin), zamanın (acı hadisələrinin) hücumu və gecə ilə gündüzün pis keçməsi (insanın istək və arzularına uyğun olmaması) ilə qorxut. Keçənlərin xəbərləri (onların sərgüzəştlərinin necəliyi) ilə tanış edərək səndən qabaqkıların başına gələnləri onun yadına sal. Onların diyarlarını, qalıqlarını və nişanələrini gəz dolan, nə etdiklərinə, haradan köçdükləri və harada düşüb yerləşdiklərinə nəzər sal".

Əxlaq ilə bağlı mövzularda əxlaqın qızıl prinsipi deyilən bir mövzuya rast gəlirik. O, da belədir ki, özün üçün nəyi bəyənirsənsə, başqaları üçün də onu bəyən.

İmam Əli (ə) buyurur: “Oğlum! özünü səninlə başqası arasında olan şeydə tərəzi et. Beləliklə, özün üçün bəyəndiyin şeyi başqası üçün də bəyən. Özün üçün istəmədiyin şeyi, başqası üçün də istəmə. Necə ki, sənə zülm edilməsini istəmirsən, sən də zülm etmə. Sənə yaxşılıq edilməsini istədiyin kimi, sən də yaxşılıq et. Başqalarında çirkin saydığın şeyi, özündə də çirkin say. Sən özün başqaları barəsində məmnun və razı olub rəva bildiyin şeyi, başqalarının da sənə rəva bilmələrindən razı ol. Bildiyin az olsa da bilmədiyin şeyi demə. Sənə deyilməsini istəmədiyin şeyi (sən də başqalarına) demə. Bil ki, məğrurluq və özünü bəyənmək xoşagəlməz və haqqa zidd bir xüsusiyyətdir və ağıla ziyan gətirər.

 mənim oğlum! Bilin ki, bir günün iki hissəsi var. Biri odur ki, sən onu axtarırsan, o biri də səni axtarır, ona doğru getməsən, sənə gələcək. Lazım olanda təvazökarlıq, lazım olmayanda zülm etmək necə də çirkindir. Həqiqətən, sənin dünyadakı payın axirət evini təmir etməyə kifayət edər. Bəzən ümidsizlik hədəf olur, tamah isə məhv olur. Elə deyil ki, hər bir eyb aşkar və hər fürsətə nail olmaq olar, ola bilsin ki, güzləri görən yoldan azsın, kor da hədəfə çatsın".

3967491

captcha