برچسب ها
فعال حوزه عدالت اجتماعی مطرح کرد:

وجود مدارس خاص ؛ مانع تحول در نظام آموزش و پرورش

فعال حوزه عدالت اجتماعی بااشاره به برخی آسیب‌ها و بحران‌های آموزش و پرورش در ایران گفت: تا مدارس خاص در کشور است، تحولی در آموزش و پرورش و مدارس دولتی ایجاد نخواهد شد.
کد خبر: ۴۰۷۸۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

سرپرست آموزش و پرورش:

دانش‌آموزان ۲۰ درصد مدارس به ۸۰ درصد موفقیت‌های برتر دست پیدا می‌کنند

سرپرست آموزش و پرورش گفت: آیا عدالت آموزشی را به خوبی پیاده می‌کنیم؟ دانش‌آموزان ۲۰ درصد از مدارس به ۸۰ درصد موفقیت‌های برتر در کنکور و المپیادها دست می‌یابند.
کد خبر: ۳۸۳۴۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰