IQNA

Quran bilgiləri / 6

Qiyamət günü və Quranın möcüzəsi

16:02 - November 24, 2022
Xəbər sayı: 3493312
Son iki əsrdə heyvanların, xüsusən də həşəratların həyatı insanlar üçün diqqətəlayiq və heyrətamiz olmuşdur. İnsan illərdir həşəratların davranışlarını müşahidə edir və geniş araşdırmalar aparır. Amma maraqlıdır ki, əsrlər əvvəl həşəratların kiçik və zərif hərəkətləri İslamın diqqətini çəkirdi.

"İQNA"ya görə, zamanın keçməsinə baxmayaraq, Vəhy Kəlamının möcüzəsinin özünəməxsus şəkildə diqqətəlayiq və düşündürücü yeni cəhətləri üzə çıxır. Bu, bu kitabın insan sözü olmadığını göstərən qəti sübutdur. Kainatı ən dəqiq şəkildə yaradan Allah onu göndərib.

Qeyd edilə bilən misallardan biri də “Qariə” surəsinin 4-cü ayəsindədir: “İnsanlar səpələnmiş kəpənəklər kimi olduğu gün” Qiyamət günü havaya səpələnmiş kəpənəklərə bənzədilir.

Qiyamət günü insanda qorxu, təşviş və narahatlıq var və hara getdiyini bilmir; Necə ki, kəpənəklər nizamsız uçur və belə nəzərə gəlir ki, hara getdiklərini bilmirlər.

Bu ayədəki “Əl-Məbsus” kəlməsi dağınıq mənasındadır. Allah-taala bu ayədə Qiyamət günü insanları hər yerə səpələnmiş kəpənəklərə bənzədir; Çünki bu gün insanlar qəmgin, səbirsiz və narahat, hər biri öz hayına qalıb və qorxu içində olur.

“Kəpənək” kəlməsi yalnız “Qariə” surəsinin 4-cü ayəsində insanların Qiyamət günündəki halını ifadə etmək üçün işlədilir. Əlbəttə ki, bu bənzətmə “Qəmər” surəsində də xatırlanır, lakin bu dəfə insanlar səpələnmiş çəyirtkələrə bənzədilir: “Onlar səpələnmiş çəyirtkələr kimidirlər” (Qəmər/7), yəni Qiyamət günü insanlar havaya səpələnmiş çəyirtkələr kimi hərəkət edəcəklər.

Təfsirçilərin fikrincə, bu iki ayə qiyamət günü ilə bağlı iki fərqli vəziyyətə işarə edir; Bunlardan biri də insanların təşviş içində qəbirdən çıxanda səpələnmiş kəpənəklər kimi bir-birinə doğru çəkilib bir-biri ilə toqquşmasıdır. İkinci hal budur ki, carçı çağırıb və insanlar ona cavab verərək səpələnmiş çəyirtkələr kimi dəstə-dəstə ona tərəf gedirlər: “səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar" (Qəmər, 7).

Qiyamət günü insanları kəpənək və çəyirtkə ilə müqayisə etmək Qurani-Kərimin möcüzələrindəndir. Çünki Quran 1400 il əvvəl nazil olmuşdur; Kəpənəyin və çəyirtkənin həyat dövrü yalnız son iki əsrdə insana məlum olub. 14 əsr əvvəl isə bu iki həşəratın həyat dövrünə və hərəkətinə heç kim diqqət yetirmirdi. Odur ki, Qurani-Kərim bənzətmə kimi bu dəqiq elmi təsvirdə önə çıxmışdır ki, bu da bu əbədi kitabın düzgünlüyünə, tamlığına və kamilliyinə işarədir.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha