کد خبر: 3902188
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
سی‌و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «دانش سیاسی» شامل 14 مقاله علمی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ سی و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «دانش سیاسی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «رابطه قانون و حکم‌رانی سیاسی در ایران معاصر (سده نوزدهم و عصر مشروطه)»، «ضعف تحقیقات کمّی در پژوهش‌های علوم سیاسی در ایران»، «ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب(مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران)»، «بایسته‌های روشی در نگارش پایان نامه‌های علوم سیاسی: مطالعه موردی پایان نامه‌های دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران»، «استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا»، «مؤلفههای «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری»، «نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، «بررسی تغییر در سیاست هسته‌ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)»، «غرب‌زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه‌ای»، «آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات‌متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران»، «پیامدهای آزادسازی اقتصادی بر صورت بندی نخبگان حاکم در جمهوری عربی مصر»، «راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا»، «راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)»، «تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت».

مؤلفههای «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان

در چکیده مقاله «مؤلفههای «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری» می‌خوانیم: «پرسش از این که سعادت در چه جامعه ای سیاسی تحقق پیدا می‌کند با پاسخ های متفاوتی در تاریخ اندیشه سیاسی رو برو بوده است.در فلسفه سیاسی اسلامی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است به طوری که نوصدرائیان که یک جریان فکری فلسفی معاصر در ایران هستند خواهان پاسخ به این به این پرسش و ارائه الگوی مناسبی برای جامعه سیاسی مطلوب پیش از ظهور حضرت مهدی(عج)بوده اند. ایشان که احیاء کننده حکمت متعالیه و پیرو فلسفه صدرالمتالهین شیرازی هستند،با مبانی انسان شناسی خود درصدد کشف ابعاد انسان و جنبه های گوناگونی همچون مفهوم انسان، آفرینش انسان، استعدادها و توانایی های انسان، جایگاه انسان در نظام هستی و رابطه او با خود، اجتماع و پرودگار می باشند و در این راه نیز توانسته اند با ارائه ایده جامعه مطلوب بر اساس الگوی «حیات طیّبه» سعادتمندی و کمال خواهی جامعه اسلامی را معرفی کنند.این جریان فکری فلسفی که به نمایندگی امام خمینی(ره)علّامه طباطبایی استاد مطهرّی و جوادی آملی در واکنش به رسوخ جریان های ضد دینی در ایران و در جهت احیاء تفکر صدرایی آغاز گردید،با بهره گیری از حکمت متعالیه و در سه زاویه، محتوایی_روشی و صوری، شکلی خواهان پاسخگویی به مسائل و شرایط پیش آمده برای جامعه ایران میباشد. یافته های این مقاله حکایت از آن دارد که حیات مطلوب در اندیشه نوصدرائیان همان «حیات طیّبه» است که در آن انسان کامل تحقق پیدا می‌کند و ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی،خدمت به خلق،تشکیل حکومتی سعادتگرا از ملزومات این ایده بشمار می آید.روش پژوهش در این تحقیق از نوع کیفی، توصیفی و تحلیلی بوده و با توجه به بررسی متون از روش هرمنوتیک متن محور و همچنین از تحلیل محتوا نیز استفاده شده است.»

راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی

در طلیعه مقاله «راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)» آمده است: «تحقق نسبی اهداف انقلاب اسلامی نیازمندِ شناخت وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. بیانیه گام دوم که توسط رهبر انقلاب صادر شد بیانگر وضعیت انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی بوده و در واقع طرحی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و آرمانی است. نظر به اهمیت این مسئله، این مقاله با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی با کاربست رویکرد تحلیل سیستمی سوات (SOWT)درصدد پاسخگویی به این سوال است: «راهبردهای پیشروی جامعه ایران در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم چیست؟».

براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان چهار استراتژی در دوران پساچهل سالگی انقلاب اسلامی طراحی کرد: 1.راهبرد «پیشتازی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت‌های داخلی و فرصت‌های بیرونی: 2.راهبرد «صیانتی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی 3.راهبرد «رقابتی» انقلاب اسلامی ناظر بر فرصت‌های بیرونی و ضعف‌های داخلی 4.راهبرد «مقاومتی» انقلاب اسلامی ناظر بر ضعف‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی. نظر به توفیقات انقلاب اسلامی در امر «قوت‌ها» و «فرصت‌های» حداکثری پیشرو در مقایسه با ضعف‌ها و تهدیدها، اهتمام دولتمردان باید بسیج منابع، امکانات و ظرفیت‌ها به منظور برنامه‌ریزی در راستای عملیاتی کردن راهبردهای مذکور با محوریت راهبرد «پیشتازی» در محیط منطقه‌ای و نظام بین الملل باشد. این راهبرد به صورت خاص در امر حکمرانی بر حاکم کردن سیاست‌های درون‌گرا (ناظر بر توانمندی‌ها، ظرفیت‌های مادی و معنوی داخلی، و نفوذ منطقه‌ای) بجای سیاست‌های برون‌گرا (ناظر بر حمایت‌های بیگانگان) بر دستگاه حکمرانی و افکار عمومی جامعه با در پیش گرفتن طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی تاکید دارد.»

گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت

در چکیده مقاله «تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت» می‌خوانیم: «جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهایی به شمار می‌ رود که دارای تنوع مذهبی است. رویکردهای مختلفی درباره تنوع مذهبی در ایران مطرح است. برخی محققان این تنوع را تهدید برای کشور معرفی می‌ نمایند و برخی رویکرد فرصتی به این پدیده دارند. بر اساس مبانی جمهوری اسلامی ایران، تنوع مذهبی فرصتی برای تعامل با جهان اسلام است اما این تنوع ممکن است به عنوان بستری برای اعمال فشار بیگانگان به نظام قرار گیرد. بر این اساس حفظ اهل‌ سنت در حوزه فرصتی نیازمند سیاست‌ گذاری هوشمندانه است. سیاست‌ گذاری دارای مراحل متعددی است و شناخت گفتمان حاکم بر سیاست‌ گذاری از مراحل اساسی این حوزه محسوب می‌ شود. استخراج گفتمان رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از مبادی سیاست‌ گذاری در جمهوری اسلامی ایران برای ورود به عرصه سیاست‌ گذاری لازم و ضروری است. بر این اساس این مقاله تلاش دارد گفتمان مقام معظم رهبری در حوزه اهل‌ سنت را استنباط نماید. برای نیل به این هدف، از الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) استفاده شده است. در این مقاله با بهره‌ گیری از این الگو، سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین را بر پایه پنج بُعد تحلیل لایه‌ های نمونه‌ های جامعه آماری مقاله (از سطح تا عمق) انجام شده است. تحلیل گفتمان رهبر معظم انقلاب نشان می‌ دهد که دال اصلی این گفتمان، امت واحده اسلامی و مقابله با نظام سلطه است و مؤلفه های دیگری مانند نفی نگاه تبعیض‌ آمیز مذهبی، حفظ وحدت و فرصت دانستن اهل‌ سنت به عنوان سایر دال‌ های اساسی گفتمان قابل بازشناسی است.».

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: