IQNA

8:45 - April 06, 2014
Xəbər sayı: 1390883
Beynəlxalq qrup: Tatarıstanın Müsəlmanların İşləri İdarəsi ilk dəfə olaraq bu ölkənin Kazan şəhərində müsəlmanlara kömək və müşavirə üçün telefon xəttinin yaradıldığı barədə xəbər verib.

İQNA-nın (Beynəlxalq Quran Xəbər Agentliyi) "İslam ru" xəbər agentliyinin internet səhifəsinə istinadənverdiyixəbərəgörə, TatarıstanMüsəlmanlarıDiniİdarəsi"müsəlmana kömək" telefon xətti layihəsininhazırlanmasındaüçekspertiniştiraketdiyinibildirib - müsəlmanpsixoloq, şəriətməsələləriüzrəekspertvədünyəvihüquqşünas.
Bildirəkki, "müsəlmana kömək" (inamtelefon)mütəxəssisləriikidildə - rusvətatardillərində,məsləhətlərverirlər.
Gələcəkdəmiqrantlarlaişinqaydayasalınmasıvətacik, özbəkdillərindəxidmətüçünmütəxəssislərində cəlbedilməsiplanlaşdırılır.
"Layihəninreallaşdırılmasındaməqsədsosialgərginliyinaradanqaldırılması, əhaliyə İslam haqqındadüzgünməlumatınverilməsi, ənənəvidinidəyərlərintanıdılmasıvəmiqrantlarınadaptasiyasıüzrəişdir.", - müftilikdənbildirilib.
Bu layihə 2014-cü ilin Tatarıstan Müsəlmanların İşi İdarəsi tərəfindən "dini dəyərlərin dirçəldilməsi" adlandırılması istiqamətində həyata keçirilir.

1390368

Ad:
E-poçt:
* Comment:
* captcha: