IQNA

Quranda əxlaqi mövzular / 20

Əhdə vəfa etmək hər bir münasibətin tələbidir

11:50 - August 20, 2023
Xəbər sayı: 3494630
TEHRAN (IQNA) – Hər bir insan cəmiyyətin bir parçası olaraq insanlarla münasibətlərinə görə məsuliyyət daşıyır. Adətən, münasibətlərin güclü və ya zəif olması hər bir insanın əxlaqından asılıdır. Münasibətlərin möhkəmlənməsində insanın gözəl əxlaqlarından biri olan vədəyə vəfalı olmağın böyük təsiri var.

Sivilizasiyaların inkişafına təkan verən mühüm amillərdən biri də vədlərə əməl etməkdir. Vədə əməl etmək camaatın həmin şəxsə etibar etməsinə, əmanət və digər işlərdə ona güvənmələrinə səbəb olur.

Möminun surəsində möminlərin sifətlərindən biri də əhdə vəfadır. "O kəslər ki, öz əmanətlərinə və əhdlərinə sadiqdirlər” (Möminun, 8).

Biz bilirik ki, cəmiyyətin ən mühüm sərmayəsi cəmiyyət üzvlərinin bir-birinə qarşı qarşılıqlı inamıdır. Prinsipcə, o, cəmiyyəti dağınıq qruplar şəklindən çıxaran və onları zəncir kimi birləşdirən şeydir. Koordinasiya olunmuş sosial fəaliyyətin əsasını təşkil edən qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq geniş səviyyədədir.

Əhdlər və andlar bu münasibətin və qarşılıqlı etimadın qorunub saxlanmasına vurğudur. Lakin əhdlərin bir-birinin ardınca pozulduğu gündə bu böyük ictimai etimad sərmayəsindən əsər-əlamət qalmayacaq və zahirən mütəşəkkil görünən cəmiyyət gücsüz pərakəndə dəstələrə çevriləcək. Bu səbəbdən, Allah Rəsulundan (s) bir hədisdə belə buyurulur: "Müsəlmanlar əhdi pozduqları zaman düşmən onlara qalib gələcək".

Yuxarıda qeyd olunan müqavilə bütün ilahi və bəşəri müqavilələri, siyasi, iqtisadi, sosial, ticarət və nikah müqavilələrini və bu kimiləri ehtiva edir. Həmçinin insan həyatının bütün aspektlərini, o cümlədən əqidə və əməli əhatə edən tamamilə geniş bir anlayışa malikdir. İnsanların həyatın müxtəlif məsələlərində bir-birləri ilə bağladıqları əhdlərdən tutmuş fitri və tövhid əhdlərinə qədər hamısına şamil olur.

Əhd-peymanı pozanlar zalımlardandırlar. Hər bir insan Allahın verdiyi fitrəti ilə belə insanları qınayır. Bu da onu göstərir ki, əhdə vəfa etməyin zərurəti Allah tərəfindən verilmiş bir əmrdir.

Allah Quranda vədlərinə əməl edənləri sevdiyini bildirir: “Hər kəs öz əhdinə vəfa etsə və pis əməllərdən çəkinsə (əmanətə xəyanət etməsə), şübhəsiz ki, Allah (belə) müttəqiləri sevər” (Ali-İmran, 76).

captcha