IQNA

Yoxsulluğun olması Allahın verdiyi ruzi ilə ziddiyyət təşkil edirmi?

19:14 - July 31, 2022
Xəbər sayı: 3492645
Tarix boyu və müasir dünyada bir çox cəmiyyətlər və insanlar yoxsulluqla üzləşiblər ki, bu, onların məhvinə səbəb olub. Belə bir vəziyyətin davam etməsi beyində belə bir sual doğurur ki, Allahın ədalətli olmaq və ruzi vermək sifətini nəzərə alsaq, bu şərtləri necə əsaslandırmaq olar?

Əgər Allah ruzi verəndirsə, ayə və rəvayətlərə əsasən, məxluqatın ruzisinə zəmanət veribsə, necə olur ki, dünyada bu qədər yoxsul və ac insanlar var? Böyük şiə alimlərindən və müctəhidlərindən olan Nasir Məkarim Şirazi bu suala cavab olaraq, bildirib ki, Allah yaradılış aləmindəki bütün canlılara ruzini zəmanət verib. Lakin onu “plan və səylə” “əldə etmək” insanın öz vəzifəsidir. Həmçinin "istismar" və eqoizm deyilən bir maneə ortada olmamalıdır. Əgər kimsə tənbəllik və ehtiyatsızlıq üzündən ruzi itkisinə səbəb olarsa, yaxud hegemonlar onları istismar edərək insanları yoxsulluqda saxlayırsa, bu, insanların əməlləri ilə bağlıdır.

Allah insanların ruzisini təmin etməklə yanaşı, yoxsulları dəstəkləmək üçün fərman və qanunlar qoyub. Bu qanunlar düzgün həyata keçirilsə, milyonlarla ac insanın ölümünə şahid olmamaqla yanaşı, yoxsulluq da aradan qalxacaq.

İnsanların yoxsulluğunun və aclığının səbəblərindən biri də sərvət toplamaq və başqalarını soymaqdır. İnsan cəmiyyətlərində görülən çətinliklərin çoxu bir qrupun digər qruplara etdiyi zülmün nəticəsidir. Bu zülm yalnız zalım hökumətlərə aid deyil. Hər bir cəmiyyətin insanları arasında bəzən bəzi mənfəətpərəst insanların sərvət toplaması və yığıb anbar etməsi cəmiyyətdə bahalaşmaya və ərzaq qıtlığına səbəb olur.

İnsanın çörəkpulu qazanmağa çalışması da yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılmasında mühüm məsələdir. Allah ruzisini bəndələr arasında bölüb. Ancaq bu, evdə oturub ruzi qazanmağa çalışmamaq üçün səbəb deyil. Buna görə də Qurani-kərim “Nəcm” surəsinin 39-cu ayəsində buyurur: “İnsana ancaq öz zəhməti (səyi, əməli) qalar!”. Amma kimsə çörəkpulu qazanmağa can atırsa, ehtiyacına uyğun olaraq mütləq ona nəsib olanı alacaq.

Həmçinin, Allah kasıblıq və aclığı aradan qaldırmaq üçün çoxlu yollar təqdim etmişdir ki, bu da maliyyə dövriyyəsinə səbəb olur. Həmçinin zəif və yoxsullara diqqət yetirir. Xums və zəkat kimi şeylər bu qanunlardandır. Necə ki, buyurur: “Sədəqələr (zəkatlar) Allah tərəfindən müəyyən edilmiş bir vacib əməl (fərz) olaraq ancaq yoxsullara, (ehtiyacı olan, lakin utandığından əl açıb dilənməyən) miskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara, ürəkləri (müsəlmanlığa) isinişib bağlanmaqda olanlara (iman gətirib hələ kamil mömin olmayanlara), azad ediləcək kölələrə (və ya boynuna kəffarə düşüb verə bilməyənlərə), həmçinin (borcu ödəməyə imkanı olmayan) borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolçulara (pulu qurtardığı üçün yolda qalan, vətəninə qayıda bilməyən müsafirlərə) məxsusdur. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!” (Tövbə, 60).

4046293

captcha