IQNA

Quranda təkəbbürlü insanların siması

7:42 - August 18, 2022
Xəbər sayı: 3492744
Quranda və dini məfhumlarda “təkəbbür” adlandırılan məğrurluq və özünübəyənmə insanı doğru yoldan döndərən afətlərdən biridir. Həmçinin insanın Allaha yaxın olmasına böyük maneə sayılır.

Təkəbbür insanın zahiri təzahürü olan və başqalarının inciməsinə səbəb olan xoşagəlməz daxili xüsusiyyətlərindəndir. Bu xüsusiyyət təvazökarlığın qarşısındadır.

İnsanlarda iki cür təkəbbür var: Biri Allaha qarşı təkəbbür, digəri isə insanlara qarşı təkəbbürdür. Allah qarşısında təkəbbürün ağır nəticələri və cəzası var. Allah qarşısında təkəbbürün bariz nümunəsi Allahın əmrinə asi olan və özünü üstün hesab edən İblisdir. Allah da ona cəzalandırdı və qovdu: "Başını çevirib təkəbbür göstərən şeytan istisna olmaqla, o, kafirlərdən oldu!” (Bəqərə, 34). Həmçinin buyurur: (Allah) buyurdu: “Ey İblis, sənə Mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa doğrudan da üstünlərdənsən?” (Sad, 75).

Allah qarşısında təkəbbür, təkəbbürün ən pis növüdür. O, cəhalət və zəlalətdən qaynaqlanır. Bu təkəbbür o yerə çatır ki, insan bəzən özünü Allah məqamında görür. Həzrət İbrahim (ə) və Həzrət Musa (ə) dövrünün padşahları Nəmrud və Firon bu iddiada idilər ki, ağır əzaba düçar oldular.

İnsanlar qarşısında təkəbbür də çox pisdir və Allah qarşısında təkəbbür üçün zəmin yarada bilər. Çünki hər pis xarakter və hər səhv daha böyük səhvlərə səbəb olacaq. Qəlbində özünü hər hansı bir şəkildə başqalarından üstün hesab edən və bunu əməlində, sözündə göstərən insan təkəbbürlüdür. Bu xislət bəzən insanda o qədər yumşaq və yavaş-yavaş yaranır ki, insan bunu ilk mərhələdə dərk etmir. Məsələn, əxlaqının, hərəkətinin, davranışının başqalarından üstün olduğunu ürəyində hiss edir.

Təkəbbürün əsl səbəbinin iki şey olduğu deyilir: birincisi, kiçiklik və zəlillik hissi, ikincisi isə böyüklük hissi və üstünlük axtarmaqdır ki, bu da insanın qəlbinə, ruhuna və işinə çoxlu dağıdıcı təsir göstərir. Bunun ən pis təsirlərindən biri də insanın məğrur olduğu şeyləri kamilləşdirməsinə mane olmasıdır. Məsələn, biliklə fəxr etmək, daha çox bilik əldə etmək səyinin qarşısını alır.

İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Nə pis quldur ki, təkəbbürlüdür və üstünlük axtarır. O, qüdrətli və üstün olan Allahı unutdu. Nə pis bəndədir ki, özünü tərifləyib lovğalanır; O, böyük və uca Allahı unutmuşdur. Cahillik və unutqanlıq içində yaşayan nə pis quldur. Çürümüş və xarabalığa çevrilmiş qəbirləri unudub. Üsyan edən, əvvəlini və sonunu unudan nə pis bəndədir”.

captcha