کد خبر: 3900766
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
رايزن فرهنگی ایران در لبنان:
عباس خامه‌یار، رايزن فرهنگی ایران در لبنان تصریح کرد: انقلاب اسلامی ايران براساس مقابله با توسعه‌طلبی استعماری اسرائيل بنيان نهاده شد و يكی از بزرگترين دستاوردهای مهم اين انقلاب همانا جلوگيری از تثبيت و توسعه رژيم صهيونيستی در فلسطين اشغالی و منطقه است.

به گزارش ایکنا، عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی ایران در لبنان با بیان این مطلب در  وبینار بین‌المللی «فرهنگ روز قدس در مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» گفت: اصول طرح روز قدس كه امام خمينی(ره) در سال نخست پس از پيروزی انقلابش آن را مطرح كرد، طرحی جنبشی، فرهنگی، بسيجی و مردمی بود تا در وجدان اين امت بيداری ايجاد كند و شايد انتخاب روز جمعه آخر از ماه رمضان و نيز نامگذاری آن به نام قدس نيز مفاهيم بسياری را در بر دارد و«قدس الاقداس» به دلايل ذيل نشان‌دهنده فرهنگ مقابله با سازشكاری با رژيم صهيونيستی است:

اولا: صاحب اين طرح و مهندس بارز آن، امام راحل راهبرد و ديدگاه همه جانبه‌ای را برای اين طرح دارد. براساس اين ديدگاه، ساده‌انگاری خواهد بود چنانچه بخواهيم «وجود اسرائيل» را به‌عنوان نوعی از انواع اشغالگری فرض نماييم بلكه چنين امری چيزی نيست جز استعمار، و شعار «از نيل تا فرات» نيز يک طرح استعمارگرانه كامل و ادامه‌دار به شمار می‌رود.

از اين رو بدون شک ديدگاه استراتژیک (راهبردی) ايران در خصوص تأسيس اسرائيل و استمراربخشی وجود آن، برپايه همين نظريه استوار است، در اينجا خرسندم از اينكه به ياد اذهان شما برسانم كه مفاهيم ايدئولوژيک و عقيدتی كه امام خمينی(ره) در طول پنجاه سال مبارزه خود با استكبار در همين راستا بود به‌گونه‌ای كه ايشان «اسرائيل را يک غدة سرطانی در كالبد امت اسلامی» قلمداد نمودند. و محال است كه انسان بتواند با غده سرطانی همزيستی داشته باشد. بنابراين همزيستی و سازشكاری با رژيم غاصب صهيونيستی غير ممكن خواهد بود.

در اينجا می‌خواهم بيشتر به برادران عرب خود نزديک شوم و از ديدگاه فرهنگ قابل احترام آنها، با آنها سخن بگويم و در اينجا اشاره نمايم به سخنان شخصيت‌‌های بارزی كه در مورد «وجود غيرقانونی رژيم صهيونيستی» سخن به ميان آورده‌اند.

رايزن فرهنگی ایران در لبنان:

آری بگذاريد در اينجا به نظرات انديشمند بزرگ الجزايری و مبارز ضداستعماری مرحوم «مالک بن نبی» اشاره داشته باشم كه بيش از شصت سال قبل كتابی به رشته تحرير درآورد كه در آن به مسئله يهود پرداخت (البته اين كتاب بدليل توقيف نيم قرن پس از نگارش منتشر گرديد) و در آن به خطرات و نقشه‌های استعماری موجود در آن اشاره نموده است، اين انديشمند بزرگ عربی و اسلامی در بخشی از كتاب خود گفته است: «اسرائيل به مثابه خط مقدم جبهه استعمار غربی در جهان اسلام بشمار می‌رود.»

ثانيا: ديدگاه ايران در خصوص وجود اسرائيل بر اين اساس است كه معتقد است آنها دارای راهبردها و طرح‌های بسيار عميق‌تر از آنچه برخی از شخصيت‌های رسمی متصور می‌گردند هستند.

اين اشخاص بر اين واقعيت موجود اسرائيلی تأكيد می‌ورزند كه طرح وجودی اسرائيل مبتنی بر اشغال سرزمين عربی يا بخشی از آن استوار است، در حالی كه ديدگاه ايرانی(نظر امام خمينی(ره)) بر اين اساس استوار است كه به اين موضوع از منظر وجودی نگاه می‌كند يا به عبارتی آن را يک تهديد در مقابل وجود اسلامی قلمداد می‌نمايد و به اشغال سرزمين يا يک منطقه عربی اكتفا نمي‌كند.

صرف‌نظر از مشكل ظاهری آن، بايد اذعان نمود كه اسرائيل يک عامل استعماری، استكباری، امپرياليستی غربی در عمق جهان عرب به شمار می‌رود همين امر روشن‌كننده تفاوت ماهوی و بسيار بزرگ بين دو ديدگاه ياد شده در بالا است.

از اين رو تمام موضع‌گيری‌های امام خمينی(ره) و مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، بر اين اساس استوار است كه رژيم صيهونيستی را عامل اصلی تمام بحران‌ها و نابسامانی‌های موجود در منطقه می‌دانند.

جهت آگاهی بيشتر از اين مواضع می‌توانيم به كتابی كه با عنوان: «فلسطين از ديدگاه آيت‌الله خامنه‌ای» چند سالی است به زبان‌های مختلف از جمله عربی و انگليسی منتشر شده مراجعه نماييم.

ثالثا: به معنای ديگر بايد گفت، و بر اساس ديدگاه امام راحل، استمرار حيات اسرائيل يعنی استمرار استعمار و نظام سلطه‌گر غرب بر عقل و انديشه انسان عربی و اسلامی. امام خمينی(ره) از همان آغاز نهضت خود در سال 1342، بر جدايی بين استعمار و استبداد تأكيد نمودند. و در سخنرانی مشهور خود در همان كه در مدرسه فيضيه شهر مقدس قم ايراد شد به روشنی اين موضع اتخاذ شد. ايشان در سخنان خود  18 بار به اسرائيل و 15 بار به شاه اشاره كردند.

انقلاب اسلامی ايران براساس مقابله با استعمار و توسعه‌طلبی استعماری اسرائيل بنيان نهاده شد تا از نقشه‌های توسعه‌طلبانه اسرائيل جلوگيری نمايد كه يكی از بزرگترين دستاوردهای اين انقلاب همانا جلوگيری از تثبيت و توسعه رژيم صهيونيستی در فلسطين اشغالی و منطقه است.

ايران با حمايت از مقاومت توانست اسرائيل را به جايگاه نخستين خود كه همانا كنكاش جهت بدست آوردن مشروعيت در جهان بود بازگرداند در حالی كه اين رژيم در اين باور بود كه پس از قرارداد كمپ ديويد موفق شده است تا حضور و وجود خود را در جهان تثبيت نمايد.

رابعاً: اين طرح استعماری نفرت‌آور تنها سرزمين‌های اسلامی و عربی را هدف قرار نداده بلكه نوک پيكان خود را به تمدن‌ها و فرهنگ‌های ملت‌ها و كشورهای منطقه‌ای كه سهمی فوق‌العاده در تمدن جهان داشته متوجه ساخته است.

از اين رو انهدام اماكن آثار باستانی و تمدنی منطقه ما در رأس اهداف جنگ‌ها و فتنه‌های برانگيخته شده در اين منطقه به شمار می‌رود. لذا نابود كردن اماكن تاريخی و باستانی در سوريه، عراق و ديگر كشورها و به غارت بردن موزه های آنان امری تصادفی نيست، در حالی كه ساختمان وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های مالی همچنان سالم و مصون از اين حملات و تهاجم‌های حمايت شده از نظر سياسی، لجستيكی، مالی و رسانه‌ای باقی مانده‌اند، مانند ادارات غربی‌ها و صهيونيست‌ها. و آيا آن چه كه در قاهره پيش از پيروزی بهار عربی در خصوص حمله به موزه ها رخ داد و يا(اگر هوشياری جوانان و انقلابيون نبود) قرار بود رخ دهد، و يا آن چه كه در عراق با نابودی آثار باستانی به طور كامل رخ داد و يا در سوريه( تدمر و ادلب و..) نابودی 60 درصد از آن آثار كمتر از آن جنايت‌هايی نيست كه رژيم صهيونيستی در طول هفتاد سال از اشغال و يهودی‌سازی قدس و سرزمين های اشغالی مرتكب شده است، آيا همه آنها تصادفی است؟

آری، آنجا تخريب تمدن به تمام معنی كلمه ومحتوای آن كه جغرافيای عربی را به طور كامل هدف قرار داهد است. و از اين رو بايد خلأهای بزرگ فرهنگی در مقابله با سازشكاری با تمام اشكال آن و به ويژه فرهنگی‌اش را  پر كرد. چرا كه به نوعی ديگر به‌عنوان سنگ‌بنای سازش كاری به شمار می‌رود.

بسيج فرهنگی ملت‌ها در مقابله با اشغالگری و سازشكاری، نتيجه اصلی مقاومت نظامی است، و اين همان اتفاقی بود كه بين سال‌های 1982 تا 2003 با فرهنگ‌سازی ملت لبنان رخ داد.

لذا اعلام روز قدس در كُنه راهبرد مقاومت و مقابله با سازشكاری فرهنگی با اشغالگر قرار دارد. حضور ما امروز در اين نشست براين نكته تأكيد می‌كند كه قدس رها شده نيست كه افراد خائن و سازشكار آن را از بين ببرند، و هر سال با ساكنان خود و افراد متدين حضور خود را در روند منازعات بين نيروهای حق و باطل و در مقابله فرهنگی شديد با اشغالگری زنده نگاه می‌دارد. تلاشی كه آن‌ها برای خالی كردن قدس از حضور فلسطينيان و بيرون راندن صاحبان اصلی اين سرزمين و گرفتن هويت فلسطينی آن و حق فلسطينی‌ها نسبت به حضور در آنجا انجام می‌دهند.

در روز بزرگ قدس ضروری است تأثيرگذارانی كه بر پيامدهای سازش فرهنگی بين رژيم صهيونيستی و برخی نظام های عربی روشنگری می‌كنند، حضور داشته باشند. اين سازشكاری از زمان توافقنامه كمپ ديويد و ممانعت از احيای مراسم روز جهانی قدس آغاز گرديد.

بار ديگر از حضور تمام شركت‌كنندگان و طرف‌های حاضر در برگزاری اين نشست و به ويژه از كنفرانس احزاب عربی با حضور استاد قاسم صالح و مركز بين‌المللی عربی «التواصل و التضامن» به مديريت دوست عزير و مبارز استاد معن بشور، تشكر می‌كنم و اميدوارم كه اين نشست ما پيام حمايت از قدس باشد اگر چه برای فلسطينی‌ها و ساكنان قدس اندک باشد.

اميدوارم كه اين نشست فرصت تبادل آن چه كه امكان انجامش جهت مقابله با سازش فرهنگی را فراهم كرده باشد و اين نشست مقدمه‌ای  برای ادامه و ايجاد ارتباط با هدف قدس و فلسطين باشد. ما در جمهوری اسلامی ايران در انجام وظايف خود در قبال قدس و فلسطين به رغم تشديد فشارهايی كه بر روی ماست ادامه می‌دهيم، چرا كه فلسطين آينده ما و آينده نسل‌های پيشرو است. از خداوند متعال می‌خواهم روزی را كه در آن روز همه ما در قدس نماز بخوانيم، نزديک گرداند.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

یادآوری می‌شود، به مناسبت روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با همکاری مرکز عربی بین‌المللی ارتباط و همبستگی و همچنین کنفرانس احزاب عربی، دیروز، اول خردادماه، نشستی مجازی (وبینار) با عنوان «فرهنگ روز قدس در مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را برگزار کرد.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: