IQNA

Imam Ridha AS amesema:
Mwenye kusoma Aya moja ya Kitabu cha Allah katika Mwezi Mtukufu wa Ramadhani ni kama amesoma Qur'ani nzima katika miezi mingine.
Biharul Anwar, Juzuu 93, Uk. 346

Qur'an katika Ramadhani
Download: Image Size: 1920x1280 px