IQNA

Quranın təqdim etdiyi şəxsiyyətlər / 29

Bəni-İsrailin ilk padşahı Talut

11:01 - February 02, 2023
Xəbər sayı: 3493646
Həzrət Musanın (ə) dövründə bəzi ilahi əmrlərə itaətsizlik edən Bəni-İsrailin bu itaətsizliyi Musanın (ə) vəfatından sonra o yerə çatdı ki, Allah Bəni-İsrailə zalım bir padşah təyin edərək cəzalandırdı. Talut da, öz rəhbərliyi ilə onları bir daha xilas edə bildi.

Talut Yəqubun (ə) oğlu Binyaminin nəslindən idi. Talut Həzrət Musadan (ə) beş əsrdən çox sonra yaşamışdır. O, Misirdə atası ilə çayın sahilindəki kəndlərin birində yaşayırdı. Talutun peşəsi ilə bağlı deyiblər ki, o, çoban, dəriçi və ya su satıcısı olub.

Musanın (ə) vəfatından sonra İsrail oğulları çoxlu günahlar etdilər və Allahın əmrlərinə tabe olmadılar. Allah onları cəzalandırmaq üçün Calut adlı bir şəxsi onlara hakim etdi. O, zalım kral idi. O, İsrail oğullarını öz torpaqlarından qovdu və Tövratın qanunlarına məhəl qoymadı.

Nəhayət, Şimon və ya Şmuel Allah tərəfindən peyğəmbər olaraq seçildi. İsraillilər ondan xahiş etdilər ki, onun rəhbərliyi altında düşmənə qarşı döyüşmək üçün bir sərkərdə seçsin.

Allahın əmrinə əsasən, Şmuel Talutu sərkərdə seçdi, lakin israillilər Talutun seçiminə qarşı çıxdılar. Bu müxalifətin iki səbəbi var idi; Birincisi, Bəni-İsrailin peyğəmbərləri və padşahları Yəqubun (ə) oğulları Lavi və Yəhudanın nəslindən idilər. Talut isə Binyaminin nəslindən idi. Həmçinin Bəni-İsrail Talutun maddi vəziyyətinin yaxşı olmadığı üçün Bəni-İsrailə uyğun komandir ola bilməyəcəyinə inanırdı. Bu, o zaman idi ki, Allah Talutu elm və qüdrətinə görə sərkərdə seçmişdi.

Bəni-İsrail peyğəmbəri onlara söz verdi ki, Talut ən yaxşı seçimdir. Çünki o, “Əhd sandığını” qaytara bilər.

Bəni-İsrail nəhayət Talutun rəhbərliyini qəbul etdi. Talut Bəni-İsrail ordusu ilə döyüşə getdiyi zaman Allah tərəfindən ona ordusunu sınamaq əmri verildi. Talut əsgərlərə suya çatdıqda yalnız bir ovuc su içməyi əmr etdi; Daha çox içən hər kəs orduya yollanmayacaq. Ordu qüvvələrinin çoxu əmrə tabe olmadı və Talutla gedə bilmədilər. Bəzi təfsirçilər qalanların 500 nəfərdən az olduğunu bildiriblər. Lakin bu az sayda olan ordu Allahın iradəsi ilə müharibədə qalib gəldi.

Talut söz vermişdi ki, kim Calutu öldürsə, malının yarısını ona verəcək və qızı ilə evləndirəcək. Davud (ə) bu işin öhdəsindən gəldi və Talutun malının yarısını aldı və onun kürəkəni oldu.

Bəzi mənbələrdə Talutun ömrünün sonlarında Davuda qısqanclıq edərək onu öldürmək qərarına gəldiyi qeyd edilir. Lakin o, verdiyi qərardan peşman olub, tövbəsinin qəbul olması üçün Talut övladları ilə döyüşdə iştirak etdi və öldürüldü. Bəzi başqa mənbələrdə isə Talutun yuxuda adi bir şəkildə öldüyü bildirilir.

Talutun adı və hekayəti "Bəqərə" surəsində qeyd edilmişdir. Tövrat da Talutdan Şaul adı ilə yad edir. Bəziləri Talutu Bəni-İsrailə iyirmi və ya qırx il padşahlıq edən ilk padşahı kimi tanıyırlar.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha