بررسی اعجاز معنایی قرآن کریم در فصلنامه «فلسفه دین»

بررسی اعجاز معنایی قرآن کریم در فصلنامه «فلسفه دین»

دومین شماره هفدهمین سال فصلنامه علمی پژوهشی «فلسفه دین» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
فصلنامه روانشناسی و دین در ایستگاه 49 / چیستی رابطه صمیمانه در قرآن و روایات

فصلنامه روانشناسی و دین در ایستگاه 49 / چیستی رابطه صمیمانه در قرآن و روایات

چهل و نهمین شماره از فصلنامه روانشناسی و دین، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
بررسی روش تأویل کلامی متشابهات قرآن در فصلنامه اندیشه نوین دینی

بررسی روش تأویل کلامی متشابهات قرآن در فصلنامه اندیشه نوین دینی

شصتمین شماره از فصلنامه اندیشه نوین دینی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی از جمله «درآمدی بر روش تأویل کلامی متشابهات قرآن با الهام از مفهوم‌شناسی راسخان در علم»، «عدم قطعیتِ سرنوشت انسان در منابعِ نقلی» و «بررسی و ارزیابی دیدگاه منتقدان معاصر در نفی امامت منصوص با تأکید بر امامت امام علی(ع)» به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح الارواح سمعانی

تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح الارواح سمعانی

پنجاه و هشتمین شماره از فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، با چند مقاله از جمله مقاله «تحلیل نشانه‌شناختی رابطه انسان و خدا در روح‌الارواح سمعانی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد.
بررسی ظرفیت‌های همگرایی مسلمانان در «مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام»

بررسی ظرفیت‌های همگرایی مسلمانان در «مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام»

سومین شماره از فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، به صاحب امتیازی مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام منتشر شد.
عوامل تفاخر در تربیت قرآنی در «آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

عوامل تفاخر در تربیت قرآنی در «آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

دهمین شماره از نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، به صاحب امتیازی دانشگاه ایلام با مقالاتی از جمله «آثار تربیتی تبری در قرآن و حدیث»، «بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های آن در قرآن و حدیث» و «عوامل بینشی و گرایشی تفاخر در تربیت قرآنی»، منتشر شد.
جدیدترین شماره از ماهنامه درس‌هایی از مکتب اسلام منتشر شد

جدیدترین شماره از ماهنامه درس‌هایی از مکتب اسلام منتشر شد

هفتصد و سی و سومین شماره از ماهنامه درس‌هایی از مکتب اسلام، به صاحب امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) منتشر شد.
بررسی مبانی نظریه تفسیر قرآن حامد ابوزید در «مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی»

بررسی مبانی نظریه تفسیر قرآن حامد ابوزید در «مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی»

هشتاد و دومین شماره از فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با مقالاتی از جمله «جایگاه علمی و فقهی امام سجاد(ع) از دیدگاه اهل سنت»، «بررسی و نقد مبانی نظریه تفسیر قرآن دکتر نصر حامد ابوزید»، «معیارهای ارزش‌شناختی اخلاق در نهج‌البلاغه با نگاه بر مکاتب وظیفه‌گرا و غایت‌گرای اخلاقی» منتشر شد.
تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل سنت در مجله دانش سیاسی

تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل سنت در مجله دانش سیاسی

سی و یکمین شماره از مجله دانش سیاسی، به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد. از جمله مقالات این مجله مؤلفه‌های «حیات طیبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان و تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل سنت است.
بررسی مبانی و مسائل بیماری‌های همه‌گیر در فصلنامه حقوق اسلامی

بررسی مبانی و مسائل بیماری‌های همه‌گیر در فصلنامه حقوق اسلامی

شصت و چهارمین شماره از فصلنامه حقوق اسلامی با محوریت مبانی و مسائل بیماری‌های همه‌گیر به ویژه کرونا به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
1