معارف - کتاب و مجلات
بررسی شاخص‌های عرفانی آیات و گزاره‌های قرآنی در پژوهشنامه معارف قرآنی

بررسی شاخص‌های عرفانی آیات و گزاره‌های قرآنی در پژوهشنامه معارف قرآنی

پنجاه و سومین شماره از پژوهشنامه معارف قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان در فصلنامه «فقه و اصول»

خوانش انتقادی رویکرد فقه ‌سنتی به حقوق ‌زنان در فصلنامه «فقه و اصول»

شماره 133 فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و اصول» به صاحب‌امتیازی دانشگاه فردوسی منتشر شد.
اعتبارسنجی روایات کتاب مستطرفات السرائر در «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

اعتبارسنجی روایات کتاب مستطرفات السرائر در «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

پنجاه و هشتمین شماره فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
شماره جدید دوفصلنامه تخصصی «در مسیر استنباط» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه تخصصی «در مسیر استنباط» منتشر شد

شماره بیست وهشتم نشریه «در مسیر استنباط»، انجمن علمی فقه و اصول مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی، ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۲ منتشر شد.
راز فراخوان‌های متفاوت به انفاق خواندنی شد

راز فراخوان‌های متفاوت به انفاق خواندنی شد

شماره 30 از دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «قرآن شناخت» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد. در این شماره راز فراخوان‌های متفاوت قرآن به انفاق، مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی و نقد نفس‌الامر از نگاه علامه طباطبایی در شماره جدید «معرفت فلسفی»

بررسی و نقد نفس‌الامر از نگاه علامه طباطبایی در شماره جدید «معرفت فلسفی»

شماره 80 از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد. در این شماره موضوع نفس‌الامر از نگاه علامه طباطبایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
تطبيق سنت‌های قرآنی بر شكل‌گيری قيام عاشورا

تطبيق سنت‌های قرآنی بر شكل‌گيری قيام عاشورا

شماره 54 از دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام در آینه پژوهش» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.  
مواجهه حوزه علمیه ایران با فلسفه غرب در شماره جدید «معرفت»

مواجهه حوزه علمیه ایران با فلسفه غرب در شماره جدید «معرفت»

 شماره 307 از ماهنامه علوم انسانی «معرفت» از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد. در این شماره مواجهه حوزه علمیه ایران با فلسفه غرب مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب «اخلاق النبی(ص) و اهل بیته(ع)» به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شد

کتاب «اخلاق النبی(ص) و اهل بیته(ع)» به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شد

ترجمه فرانسوی کتاب «اخلاق النبی(ص) و اهل بیته(ع)» اثر علامه مرحوم باقرشریف القرشی به همت انتشارات مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع) منتشر شد.
بررسی ضمان مفتی در فصلنامه «حقوق اسلامی»

بررسی ضمان مفتی در فصلنامه «حقوق اسلامی»

هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.