IQNA

Quranın təqdim etdiyi şəxsiyyətlər / 28

Asiyə, həzrət Musanın (ə) xilaskarı və mömin qadınlar üçün nümunədir

20:28 - January 24, 2023
Xəbər sayı: 3493609
Qurani-Kərimdə Həzrət Məryəmin (s) adından başqa heç bir qadından birbaşa bəhs edilməsə də, mömin və ya kafir qadınların izlərini görə bilərik. Nümunə olaraq həzrət Nuh (ə) və həzrət Lutun (ə) qadınları kafir qadınlar kimi qeyd edilir. Həmçinin mömin qadınlar üçün nümunə olaraq Asiyəni qeyd edir; O, Misirin zalım padşahının arvadı idi.

Asiyə Həzrət Musanın (ə) sağlığında qədim Misir padşahı Fironun arvadı idi. Bəzi təfsirçilər və tarixçilər onu Bəni-İsraildən hesab edir. Bəziləri isə onu Həzrət Musanın (ə) bibisi kimi təqdim edirlər. Asiyə həzrət Musanın (ə) Nil çayından xilas edilməsində rol oynamış və ona iman gətirmişdir.

Asiyənin adı Quranda keçmir; Amma təfsirçilər Quranda iki dəfə keçən “Fironun arvadı” kəlməsinin mənasını Asiyə hesab etmişlər. “Qəsəs” surəsinin 9-cu ayəsinə əsasən, Musanı sudan çıxaran zaman Asiyə Fironu Musanı sağ saxlamağa razı salır. Həmçinin "Təhrim" surəsinin 11-ci ayəsində Asiyəni Nuh (ə) və Lutun (ə) kafir olan zövcələri kimi qadınlar qarşısında mömin qadınlara nümunə və örnək olaraq qeyd edilmişdir.

Bu ayədə Asiyənin Allahdan onun üçün cənnətdə bir ev olmasını və onu Firon və zalım insanlardan xilas etməsini istədiyi bildirilir: "Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini (Asiyə bint Məzahimi) misal çəkdi. O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında -Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et!”-demişdi" (Təhrim, 11).

Asiyə Musanın (ə) möcüzələrini görəndə ona iman gətirdi. Firon onun imanından xəbər tutduqda ondan Allaha ibadət etməyi dayandırmasını istədi. Lakin Asiyə bundan imtina etdi və Firon ona işgəncə verdi. Firon onun əllərini və ayaqlarını yerə mismarlamağı, bədənini isə günəşin qarşısında qərar verməyi əmr etdi. Asiyə bu işgəncələr nəticəsində şəhid oldu.

Bəzi rəvayətlərdə Asiyə Məryəm (s), Xədicə (s) və Fatimə (s) ilə birlikdə dünyanın ən yaxşı qadını kimi təqdim olunur.

captcha