IQNA

Tövhidçi ailənin formalaşmasının şərtləri

18:44 - July 04, 2022
Xəbər sayı: 3492501
Kişi və qadınlarla bağlı ehtiyaclar arasında sevgi və güc ehtiyacı da var. Dini prinsiplərə əsasən, qadın iqtidarın verilməsində, kişi isə sevginin verilməsində məsul olmalıdır. Bu halda tövhidçi ailənin iman dairəsi formalaşır.

"İQNA", xəbər verir ki, Hövzə və Universitet Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Psixologiya kafedrasının ustadı Məsud Canbozorqi "Din və ailə münasibətlərinin yeni tapıntıları" adlı beynəlxalq konfransda "Məhəbbət və ailə və mənəvi terapiyanın nəzəri çərçivəsi" adlı məqaləsini təqdim edib. Onun sözlərinin bir hissəsini aşağıda oxuya bilərsiniz:

Ailə məsələlərinin araşdırılmasında müxtəlif tədqiqatlar aparılıb, onlardan biri əsasında sevgi və qüdrət modeli İslamın tövhid baxışına əsaslanaraq problemlərə qalib gələ və ailəni xilas edə bilər.

Son 10 il ərzində bir neçə ustadla mənəvi müalicə layihəsinə başlamışıq. Astan Qüds Rəzəvi mərkəzində mənəvi müalicə baxışı proqramlarını həyata keçirdik. Bir il ərzində 28 000 müraciət edən 100 məsləhətçidən mənəvi müalicə alıb.

Bir sıra amillər ailə sağlamlığının əlamətidir. Ailə ilə bağlı fikirləri araşdırarkən apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, ailələr üçün şəriət standartlarına uyğun yerli örnək lazımdır. Araşdırmalarımıza görə, birinci nümunəmiz problemlərin öhdəsindən gələ bilən və ailəni xilas edə bilən sevgi və güc nümunəsidir.

İnsanın üç əsas ehtiyacı var. Birincisi yemək, geyim və cinsi ehtiyaclar da daxil olmaqla, fiziki ehtiyaclardır. İkincisi hörmət, sevgi, maraq, səmimiyyət və bu kimi mövzuları əhatə edən ekzistensial ehtiyaclardır. Üçüncüsü kişi və qadınların cinsi ehtiyaclarıdır.

Fiziki və ekzistensial ehtiyaclarımızı ailədən başqa bir mühitdə qarşılaya bilərik. Amma cinsi ehtiyaclar ailə mühitindən kənarda əldə edilmir. Ona görə də bu, ailə qurmağı zəruri edir. Ona görə də qadın və kişi bir-birinin cinsi ehtiyaclarına görə hərəkət edərlərsə, ekzistensial və fiziki ehtiyaclar ailənin dağılmasına səbəb ola bilməz.

Kişi və qadın cinsi ilə bağlı ehtiyaclar arasında 2 əsas komponentə olan ehtiyac sevgi və gücdür. Bu iki ehtiyac insanda mövcuddur. Kişilərdə sevgi ehtiyacı daha az, gücə ehtiyac isə qadınlarda daha az görülür. Bu iki ehtiyacın qarşılıqlı təsiri problemin həllidir. Təcrübə göstərir ki, əgər kişilər və qadınlar ailənin strukturunu cinsi ehtiyaclara, yəni sevgi və güc ehtiyacına uyğunlaşdırsalar, xeyirli şeylər baş verər.

Başqa bir əsas prinsip deyir ki, daha az ehtiyacı olan daha çox ehtiyacı olana kömək etməlidir. Bu qaydaya əsasən, əgər qadınların gücə daha az ehtiyacı varsa, kişiləri gücləndirmək onların strategiyası olmalıdır. Həyat yoldaşlarına iqtidar versinlər.

Bu örnəyə görə, qadın qüdrətvermə və eyni zamanda təsdiqdən məsuldur. Kişinin ehtiyacını öz davranışının meyarı qərar verməlidir. Gücün təzahürü nədirsə, kişilərə verilməlidir. Kişinin vəzifəsi də qadını sevməkdir. Bu qarşılıqlı əlaqə baş verərsə, hər iki cinsin ehtiyacları ödənilir.

Elmi mətnlərə görə, qadının kişidən aldığı məhəbbət uşaqlarda situasiya və münasibət inkişafına çevrilir. Həmçinin, kişi kifayət qədər iqtidar əldə etdikdə və vəzifəsində hərəkət etdikdə, atanın əsas vəzifəsi olan hədəflər qoya və onları inkişaf etdirə bilər. Buna görə də, bu ehtiyacları ödəmək üçün kişi və qadınların tərəfdaşlığı ailə mərkəzini qorumağa kömək edir. Bu halda tövhidçi ailənin iman dairəsi formalaşır.

4041764

captcha