IQNA

Quran bilgiləri / 11

Quran tərəfindən suyun ilk elmi bölgüsü

12:00 - February 07, 2023
Xəbər sayı: 3493672
Qurani-Kərim müxtəlif su növlərini bir-birindən ayırır. Həmçinin onu “Furat” (dadlı) su, “təhur” (pak) su və “Ucac” (çox duzlu) su kimi müxtəlif növlərə ayırır. Quranın nazil olma mühiti və vaxtı nəzərə alındıqda bu, bir növ möcüzə sayıla biləcək bir məsələdir.

“İQNA”-nın verdiyi məlumata görə, Qurani-Kərim sular arasında çoxlu fərqləri diqqətlə təsvir edir. Müxtəlif sulara onların təmizlik dərəcələrinə görə xüsusi adlar verir. Quran yağış suyunu “təmizləyici su” adlandırmışdır; O, çayların və quyuların şirin suyuna “Furat suyu”, dəniz suyuna isə “Ucac” deyir. Müxtəlif su növləri arasındakı fərq elmi şəkildə sübut edilmişdir.

Qurani-Kərimdə yağış suyu “təhur” (pak) kimi qeyd olunur. Yağış suyu buxarlandığı və sonra distillə edildiyi üçün hər bir çirklənmədən azaddır. Alimlər dezinfeksiyaedilmiş və dezinfeksiyaedici xüsusiyyətlərinə görə tibbdə geniş istifadə olunan bu suyu “distillə edilmiş su” adlandırırlar.

Lakin bu su dadlı su deyil, çünki dadlı suda duzlar və əlavələr var ki, onlar yerə axıb, qaya və daşların arasından keçərək bulaqlardan və çaylardan gələn suyu içmək üçün dadlı suya çevirirlər. Quran onu “Furat” adlandırmışdır. Bu su onu içməyə yararlı edən xas xüsusiyyətlərə malikdir. Bu suyu içmək insanlara yaxşı psixi təsir göstərə bilər.

Qurani-Kərim də dəniz suyunu xüsusi “Ucəc” kəlməsi ilə təsvir edir. Necə ki, “Fatir” surəsində belə buyurulur: “İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu çox şirin, dadlı və içməyə rahat (boğazdan rahat keçən), digərininki isə həddindən artıq şor və acıdır. Onların hər birindən təzə ət (balıq) yeyir, taxdığınız (inci, mərcan kimi) bəzəkləri çıxardırsınız. Onun (Allahın) lütfündən (nemətindən) ruzi diləyib axtarmağınız (ticarət etməyiniz) üçün gəmilərin də orada (suyu) yara-yara üzdüyünü görürsən. (Bütün bunlara görə), bəlkə, (Allaha) şükür edəsiniz” (Fatir, 12). Bu ayədə iki növ “Əzb Furat” (şirin) və “Milh Ucac” (acı duz) sifətlərindən bəhs edilir ki, bunlar bir tərəfdən çayların şirin suyuna, digər tərəfdən isə dənizin duzlu suyuna işarə edir.

"Milhun Ucac" dəniz suyu üçün istifadə olunur, çünki dənizin həddindən artıq duzluluğunu vurğulayır. Dəniz suyunun müxtəlif duzları olduğundan və onun duzluluğu təkcə “duzdan” olmadığı üçün onu təsvir etmək üçün bu termindən istifadə olunur.

Bu bölgüyə və Quranın su üçün nəzərdə tutduğu başlıqlara əsasən, Quranın ilk dəfə olaraq suyun elmi kateqoriyasını təqdim etdiyini söyləmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu terminlər və kateqoriyalar hətta əsrlər sonra da insanların suyun buxarlanma və distillə nəticəsində yaranan dezinfeksiyaedici xüsusiyyətləri ilə tanış olmadığı bir dövrdə ifadə edilmişdir; Halbuki Quran laboratoriya alətlərindən istifadə etmədən bu bölgünü aparmışdır ki, bu da Quranın elmi möcüzəsini göstərir.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha