iqna

IQNA

Quran Surələri /14
"İbrahim" surəsində peyğəmbərlərin risaləti məsələsi ciddi şəkildə bəyan olunur. Ayələr elə bəyan edilir ki, konkret bir peyğəmbər və ya qövmün adı çəkilmir. Bu cəhətdən, demək olar ki, bütün peyğəmbərlər eyni yolda olmuşlar və onların səyləri xalqı ortaq bir planla hidayət etmək olmuşdur.
Xəbər sayı: 3492471    Nəşr tarixi : 2022/06/28

Taha Həsən əl-Fəşni, Misirin görkəmli bi Qarisidir. O, Şeyx Mustafa İsmayılın qiraət üsulu ilə çox maraqlanırdı. Onun günümüzə qədər gəlib çatmış ən yaxşı və məşhur əsərləri arasında "Hubbul-Hüseyn", "Ya Əyyühəl-Muxtar" və "Milad Taha"nı qeyd etmək olar. Bu məşhur Qarinin vəfatı münasibətilə "İbrahim" surəsindən oxuduğu bir hissəni dinləyirik.
Xəbər sayı: 3491370    Nəşr tarixi : 2021/12/14

TƏFSİR: İbrahim, 47.
"Allahın Öz elçilərinə ver­diyi vədə xilaf çıxacağını san­ma. Həqiqətən, Allah Qüd­rət­lidir, in­tiqam almağa qadirdir." (Qurani-Kərim, mübarək İbrahim surəsi , ayə:47).
Xəbər sayı: 3490193    Nəşr tarixi : 2021/07/03