IQNA

Nəhcül-Bəlağənin nəsihətləri

17:29 - August 16, 2022
Xəbər sayı: 3492734
“Nəhcül-bəlağə” ibrətamiz məqamlar və nəsihətlərlə doludur. Uşaq və yeniyetmələr sahəsində yazıçılar üçün zəngin islami bilik mənbəyi hesab olunur.

“Nəhcül-bəlağə” İmam Əlinin (ə) ədəbi kəlamlarından seçmələri özündə cəmləşdirən İslam elminin çatdıran zəngin mətnlərdən biridir. Bu əsərin zəngin məzmununun dəyəri onun ədəbi xüsusiyyətlərindən qat-qat yüksəkdir. Quran və Nəhcül-Bəlağənin tədqiqatçısı Həbibullah Sabirinəsəb bu əsərin 85-ci xütbəsindən bəzi məqamları ifadə etmişdir ki, onu aşağıda oxuyacaqsınız.

Həzrət Əmirin (ə) kəlamında dini həyat tərzi və üslubu çox cəlbedici və gözəl şəkildə bəyan olunmuşdur. Nəhcül-bəlağə gündəlik həyatımız üçün faydalı məsləhətlərlə doludur.

Hər bir müsəlman və dindar Nəhcül-bəlağənin dəyərli mətləblərindən öz tutumu qədər bəhrələnib maddi və mənəvi həyatında istifadə edə bilər. Həzrət Əli (ə) “Nəhcül-bəlağə”nin 85-ci xütbəsinin ikinci hissəsində insanlara həyat yolunda dörd faydalı ibrət, nəsihət və nəsihət vermişdir. Bunları istifadə etməklə aydın yol, insanın maddi və mənəvi həyatı üzə çıxacaq.

"Ey Allahın bəndələri, faydalı və ibrətamiz dərslərdən öyüd-nəsihət alın” (Xütbə, 85) O, həzrət nəsihət verməklə Əhli-beyt (ə) aşiqlərini tək qoymamışdır. Firon və Qarun kimi tarixi və ibrətamiz hadisələri qeyd etməklə , onlara tarixin aynasında materializmin taleyini göstərməyə çalışmışdı.

Həzrət bu xütbənin davamında buyurur: “Allahın açıq-aydın ayələrindən (təkvin və qanunvericilikdə) öyrənin”. Bu xütbə o deməkdir ki, mənəvi məsələlərdə nurani ayələr vardır ki, onlardan istifadə olunarsa, doğru yolun işıqlandmasına və doğru yolda hərəkət etməyə səbəb olacaq. Necə ki, İslamın böyük şəxsiyyətləri İslamın geniş nurundan ən gözəl şəkildə istifadə etmiş və onu öz həyatlarında tətbiq edərək nicat tapmışlar.

Quranda və Nəhcül-bəlağədə olan xəbərdarlıqlara ciddi yanaşmaq lazımdır. İmam buyurdu: “Allahın açıq xəbərdarlıqlarını qəbul edin”. Quranda bir çox xəbərdarlıqlar bildirilmişdir ki, ciddiyə alınmalı, şəxsi və ictimai həyatda tətbiq edilməlidir.

Qurani-Kərimdə, Nəhcül-Bəlağə və Səhifə Səccadiyyədə olan xəbərdarlıqlardan dərs almaq insanı doğru yola yönəldir və hər hansı bir azğınlığın yolunu kəsir. Mövla Əli (ə) buyurur: “Zikr və moizədən faydalanın!” (Bütün bunlar sənin xeyrinədir)”.

Uşaq və yeniyetmələr sahəsində yazarlar Nəhcül-bəlağənin nəsihət və xəbərdarlıqlarına diqqət yetirməlidirlər. Onların uşaq sahəsinə daxil olmasına çox ehtiyacımız var. Lakin ehtiyacların qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Müəllif cəmiyyətin bu təbəqəsinin ruhiyyəsinə və ehtiyaclarına tam bələd olmalıdır. Uşaqların psixologiyasını bilməkdən də qəflət etməməlidir.

“Nəhcül-bəlağə”nin 157-ci xütbəsində nemətləri dəyişdirmək, insanları xəbərdar etmək, ibrətlərdən bəhrələnmək üçün istifadə oluna bilən üç mühüm dərsdən bəhs edilir ki, bu da düzgün həyat yolunda çox təsirlidir.

4069315

captcha