IQNA

Din böyüklərinin məzarları üzərində məscid tikilməsinin Qurani əsasları

6:13 - October 02, 2022
Xəbər sayı: 3493009
"Kəhf" surəsinin 21-ci ayəsində ilahi övliyaların məzarlarının üzərində məscid tikmək caiz deyil, həm də müstəhəbbdir.

İlahi övliyaların məzarlarını ziyarət etmək prinsipi bütün İslam məzhəbləri, hətta vəhhabilik tərəfindən də qəbul edilir. Amma vəhhabilər inanırlar ki, insan öləndə onun işi bağlanır. Quran oxumaq və sair kimi heç bir sədəqə ona çatmaz. Qəbir ziyarətini bir şərtlə məhdudlaşdırırlar. O da budur ki, insan ancaq axirətini xatırlatmaq və yada salmaq üçün qəbri ziyarət edə bilər. Ağlayarsa, ancaq özünə və günahlarına ağlaya bilər.

Amma İslam təlimlərindən və Həzrət Məhəmmədin (s) kəlamlarından əldə etdiyimiz şeylər bizə fərqli baxış bucağını göstərir. Peyğəmbərdən (s) rəvayət edilmişdir ki, kim məndən sonra həcc ziyarətini yerinə gətirib və mənim qəbrimi ziyarət edərsə, sanki sağlığında məni ziyarət etmişdir. Həmçinin rəvayət edilir ki, hər kim həcc edib qəbrimi ziyarət etməyə gəlmirsə, mənə zülm etmiş olur.

Din rəhbərlərinin məzarları üzərində məscid tikməyə icazə

"Kəhf" surəsinin 21-ci ayəsində ilahi övliyaların məzarlarının üzərində məscid tikməyin caiz deyil, həm də müstəhəbb olduğu bildirilir. Allah "Kəhf" əhli haqqında buyurmuşdur ki, sənin qiyamətin olacağına əmin olmağın üçün mağara əhlinin vəziyyətini sənə xəbər verdik. Kəhf əshabı dirildildiyi kimi siz də qiyamətdə dirildiləcəksiniz. Camaat mağaranın səhabələrinin vəziyyətindən xəbər tutduqda yenidən yuxuya getdilər və öldülər. Nəhayət camaat arasında dava düşdü, lakin onların məzarları üzərində məscid tikəcəyimizə inananlar qalib oldular və bu iş görüldü.

* Dini tədqiqatçı Əli Əsğər Rizvaninin “Qəbirlər üzərində bina tikmək və qəbirləri ziyarət etmək məsələsi vəhhabilik baxımından” adlı elmi məclisdəki sözlərindən götürülmüşdür.

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha