IQNA

Fəsad edənlərin əlamətlərinin araşdırılması

23:59 - August 16, 2022
Xəbər sayı: 3492737
Hər yerdə və istənilən sahədə fəsad və dağıntılar prinsiplərin və qaydaların itirilməsinə səbəb olur. İndi cəmiyyətdə bu fəsad baş verərsə, şəxsi, ailə və ictimai münasibətlərin dağılmasına, bir çox cinayətlərin, anormallıqların baş verməsinə səbəb olar. Ona görə də hər bir sağlam cəmiyyət sosial fəsad edənlərlə mübarizə aparmağa və sosial fəsadın baş verməsinin qarşısını almağa çalışır.

Fəsad və fəsad edənlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri var ki, bu iki anlayışın hər bir mədəniyyətdə nə olduğu, sahib olduqları dəyərlərə və anti-dəyərlərə uyğun olaraq nəzərdən keçirilir. İslam dininin ilahi bir cəmiyyət yaratmağa çalışdığını nəzərə alaraq, fitnə-fəsad məsələsinin xüsusiyyətlərini və ölçülərini izah edərək, cəmiyyətin insanlarını məlumatlandırmağa və bu düşüncəyə qarşı mübarizə aparmağa çalışır.

Qurani-Kərimdə bir neçə dəfə adı çəkilən fəsad edən şəxslərin nümunələrindən və simvollarından biri də Həzrət Musanın (ə) peyğəmbərlik dövründə Misirə hökmdarlıq edən Firondur.

Məsələn, “Qəsəs” surəsinin dördüncü ayəsində Firon belə tanıtdırılır: "Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onların arasında olan bir tayfanı (İsrail oğullarını) gücsüz (aciz) görüb onların (yeni doğulan) oğlan uşaqlarını öldürür, qadınlarını (qızlarını) isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, (yer üzündə) fitnə-fəsad törədənlərdən idi!".

Bu ayə Fironu tanıtmaqla yanaşı, fitnə-fəsad törədənlərin xüsusiyyətlərini də bəyan edir. Özünü üstün tutub və təkəbbür etmək, cəmiyyəti parçalamaq və qütbləşdirmək, cəmiyyətin bir hissəsini kasıb saxlamaqla və ya təzyiq altında saxlamaqla zəiflətmək və cəmiyyətin tərəqqisinə mane olmaq fasid insanların xüsusiyyətlərindəndir.

Firon və təkəbbürlü hökmdarlar, xüsusilə də xalqı zəif tutduqları üçün zülmkar həyatlarını davam etdirmək üçün deyilən strategiya və üsullardan istifadə edirlər. Bu da "Zuxruf" surəsinin 54-cü ayəsində də bildirilir: “Beləliklə, (Firon) öz qövmünü yelbeyin (yüngül) yerinə qoydu, onlar da ona itaət etdilər Həqiqətən, onlar (Allahın itaətindən çıxmış) fasiq bir qövm idilər!".

Bu ayədə diqqətəlayiq bir məqam cəmiyyətdəki insanları azdırmaq üçün fitnə-fəsad cəhdidir. İnsanları aldadan gözəl simvol və məfhumlardan istifadə edən bu azğınlıqdır. Məsələn, bu gün bəzi hökmdarlar azadlıq və ya insan haqlarının qorunması və ya terrorla mübarizə kimi anlayışlardan istifadə edərək öz zülmkar siyasətlərini irəli sürürlər. Onlar xalqa ürək yandırdıqlarını göstərdikləri halda xalqın və cəmiyyətin mənafeyini düşünmür, cəmiyyətlərin tərəqqisinə mane olur və şəxsi mənafeyini önə çəkirlər.

3968935

captcha