IQNA

Dua, bizim istəyimizi yazıb, Allahın istədiyini pozan bir işdirmi?

7:31 - July 09, 2021
Xəbər sayı: 3490239
Bəziləri güman edir ki, duanın heç bir təsiri yoxdur. Çünki Allah əzəldən bir şeyi müqəddər edib (təqdir edib və miqdarını müəyyən edib). Mənim dua etməyimlə Allah öz təqdirinin üzərindən xətt çəkməyəcək.

Dua nədir? Bizim istəyimizi yazıb, Allahın istədiyini pozan bir təsir vasitəsidirmi?

Dua barədə insanların ilk problemi "Dua nədir?" sualına cavab tapmamalarıdır.

Əksər insanlar - "siz deyirsiz ki, Allah bir şeyi təqdir edib (qədər olaraq yazıb) və mənim dua etməyimlə Allahın bu təqdiri dəyişəcəkmi və ümumiyyətlə mən Allahın yazdığının pozulması üçün dua etməliyəmmi? Dua etsəm təsiri olacaqmı, əgər olacaqsa, necə və nə cür?" - deyirlər.

Bəziləri güman edir ki, duanın heç bir təsiri yoxdur. Çünki Allah əzəldən bir şeyi müqəddər edib (təqdir edib və miqdarını müəyyən edib). Mənim dua etməyimlə Allah öz təqdirinin üzərindən xətt çəkməyəcək.

Əvvələn, belə deyil ki, bizim həyatımızda baş verən hər bir şeyi Allah-Taala əzəldən belə yazıb. Bizim həyatımız öz əməllərimizin əsiridir. Həyatımızda rastlaşdığımız bir çox yaxşı və ya pislər öz əməllərimizin təbii nəticəsidir.

Biz dua edərək öz səhv əməlimizin bağışlanmasını və o əmələ görə dünya və axirətdə cəzalandırılmamağımızı istəyirik. Çünki bilirik ki, Allah-Taala hər şeyə təsir qoya və hər şeyin axarını dəyişə biləcək yeganə varlıqdır.

İkincisi, dua bir növ Allaha qayıdışdır, tövbədir. Buna görə də əməllərin islahı ilə birgə olmalıdır. İnsan əməlini də isla edərsə, duası qəbul edilir və öz müsbət təsirini qoyur. İnsan əməlini islah etdikdə, Allah da insanın çətin işlərini asanlıqla islah etməyə kömək edir.

Üçüncüsü ki, bir az irfani məsələdir, DUA etməklə insan yaradılışdan əvvələ qayıdır, Allahın bizim üçün təqdirindən öncə olan bir zamanda Allaha vəsl olur, birləşir, yəni hər şey yazılmamışdan öncəki zamanda. Həmin zamanda hər şey islah oluna və yeni bir həyat axarı cərəyan edə bilər, çünki Allah hər şeydən öncədir. Və sən xalis dua ilə Allaha vasil ola bilirsənsə, deməli zaman və məkan fövqündə bir məqama birləşibsən ki, hər şey oradan idarə olunur, orada sən bu sən deyilsən, orada nura birləşmiş bir varlıqsan və orada Allahın diqqətini cəlb edə bilirsənsə, çox şeyi dəyişməyə qadirsən, demli duanın qəbulu şübhəsizdir, əlbəttə Allah bunu sənin üçün istəyəcəksə.

(Üçüncü hissə Ustad Hüseyn İlahi Qomşeinin çıxışından iqtibasdır).

Mirməhəmməd Bəşir

Ad:
E-poçt:
* Comment:
captcha